Kodin ja koulun yhteistyö

Alhoniityn koulun toimintakulttuuriin kuuluu vankka yhteistyö kotien kanssa. Tämä näkyy niin koulun arjessa kuin juhlissakin. Koulun tehtävänä on tukea ja ohjata kotien kasvatustehtävää yhteisesti sovittujen arvojen pohjalta. Yhteistyö edellyttää säännöllistä, avointa ja molemminpuolista tiedonkulkua koulun ja kotien välillä. Yhteyksiä ylläpidetään monin eri keinoin.

Alhoniityn koulun kasvatustyötä tukee vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistyksen toiminnalla voidaan luontevasti toteuttaa oppilaiden ja huoltajien osallisuutta ja lisätä yhteistoimintaa. Vanhempainyhdistys järjestää mm. tapahtumia oppilaille ja koko perheelle sekä tarjoaa vanhemmille kanavan osallistua ja tutustua muihin vanhempiin.

Vanhempainyhdistykseen voi ottaa yhteyttä: alhoniitynvy(at)gmail.com.