Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Jos huoltajalle herää kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai tarvittaessa esimiehen kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa. Huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).

Toimi näin

Kunnallisesta varhaiskasvatuksesta täytä alla oleva Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta- lomake. Muistutus ohjautuu varhaiskasvatusyksikön johtajalle ja varhaiskasvatuksen johtajalle.

Tee tästä linkistä muistutus yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Se ohjautuu Nokialla sijaitsevien yksityisten päiväkotien ohjauksesta ja valvonnasta vastaavalle henkilölle.

 

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

  • Valitse päiväkoti, jota muistutus koskee
  • Kirjoita perhepäivähoitajan nimi, jota muistutus koskee