Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Jos huoltajalle herää kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai tarvittaessa esihenkilön kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa.

Varhaiskasvatuksen laatuun tyytymättömällä lapsen huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Voit olla yhteydessä myös Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaavaan. Hän neuvoo asiakkaan oikeuksista ja hänen kanssa voit pohtia erilaisia keinoja tilanteen selvittämiseksi.

Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Erityisestä syystä se voidaan tehdä suullisesti.

Toimi näin

Täytä Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta- lomake kunnallisesta tai yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Muistutus ohjautuu varhaiskasvatusyksikön johtajalle ja varhaiskasvatuksen johtajalle.