Asemanseudun kehittäminen

Nokian asemanseudun yhdeksän hehtaarin alueelle on suunnitteilla uusi matkakeskus, joka palvelee lähi- ja kaukojunia, linja-autoja, yksityisautoja, jalankulku- ja pyöräilyliikennettä sekä liityntäpysäköintiä. Lisäksi matkakeskuksen välittömään läheisyyteen on tulossa uutta asuinrakentamista.

Kolmen sydämen keskusta – keskustavisio 2030:n mukaan asemanseutu toimii kehittyvien osaamisalojen, palveluiden sekä asumisen keskittymänä. Tulevaisuuden matkakeskusalue sijoittuu nykyisten rakennusten, uusien täydentävien asuinrakennusten sekä tulevan pysäköintitalon väliin. Uusi linja-autoterminaali rakentuu alueen keskelle. Liityntäpysäköintiä kehitetään radan molemmilla puolilla ja pyöräpysäköinnille varataan asema-alueella runsaasti paikkoja. Kaupunki vastaa matkakeskusalueen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä useiden eri osahankkeiden yhteensovituksesta.

Nokian ratapiha

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa 2020-2023 eli ns. MAL-sopimuksessa on määritetty merkittäviä parannustoimenpiteitä joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen. Sopimuksessa on sovittu myös Nokian asema-alueen kehityshankkeen suunnittelusta sekä toteuttamisesta.

Hankkeessa tehtävien toimien nähdään mm. sujuvoittavan junaliikenteen toimivuutta Pori–Tampere-rataosalla, vähentävän rataosalla junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja parantavan radan kunnossapidettävyyttä. Toimenpiteisiin sisältyvät ratapihan raide-, vaihde-, turvalaite- ja sähköistysjärjestelmien muutokset, uusi välilaituri varusteineen, vanhan alikäytävän purku ja rakentaminen, tasonvaihto alikulkuun, uusi liityntäpysäköintialue radan pohjoispuolelle sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen.

Lue lisää ratapihahankkeestä Väyläviraston verkkosivuilta.

Uutisia asemanseudun kehittämisestä

Tiedote 28.10.2022: Nokian matkakeskusalueelle suunnitteilla monipuolinen liikenteen, asumisen ja palveluiden keskittymä
Tiedote 22.8.2022: Nokian ratapihan kehittäminen etenee suunnitteluvaiheeseen
Tiedote 17.5.2022: Nokian ratapihan ja asemanseudun kehittäminen alkaa
Tiedote 8.10.2021: Nokian asemanseudun kehittäminen etenee – kaavaluonnoksessa moderni matkakeskus ja uusia kerrostalokoteja sadoille asukkaille
Tiedote 21.5.2021: Nokian kaupunki ja Väylävirasto sopimukseen asemanseudun kehittämisestä
Tiedote 13.11.2020: Nokian kaupunki selvittää lähijunaliikenteen kehittämismahdollisuuksia – Harjuniityn ja Siuron seisakkeet mahdollisia tulevaisuudessa
Tiedote 11.3.2020: Nokian asemanseudun suunnittelu käynnistyy – alueelle uusi matkakeskus ja lisää kerrostaloasuntoja
Tiedote 3.6.2020: Uusi MAL-sopimus Tampereen kaupunkiseudulle vuosille 2020-2023 – Nokian asemanseudun kehittämiseen merkittävä rahoitus valtiolta