Kulttuurinen nuorisotyö

Kulttuurisen nuorisotyön tavoitteena on tarjota nuorille kokemuksia ja elämyksiä, sekä lisätä hyvinvointia kulttuurin keinoin. Haluamme tuoda esille nokialaisten toimijoiden kulttuuritarjontaa ja näkyvyyttä nuorten keskuudessa, sekä tukea nuorten omatoimisuutta ja osallisuutta kulttuurin parissa.

Kulttuurista nuorisotyötä tehdään perustoiminnan ohessa läpi vuoden nuorten toiveita kuunnellen ja nuoria osallistaen erilaisten kädentaitojen, taiteen, digitaalisen nuorisotyön, elämysten ja tapahtumien muodossa.

Kulttuurista nuorisotyötä kehitetään myös yhdessä Pirkanmaan kuntien nuorten kulttuurista vastaavien työntekijöiden kanssa. Pääpainopisteet on jaettu kahteen osa-alueeseen:

Nuori kulttuuri

Kevätkaudella Suomen nuorisoseurojen Nuori kulttuuri -tapahtuma antaa mahdollisuuden paikallisilla toimijoilla vuodesta riippuen tuoda esille omaa osaamistaan tanssin (Moves), musiikin (Sounds) ja teatterin (Teatris) keinoin. Vuosittain Pirkanmaalla järjestetään aluekarsinnat, josta valitaan lähtijät valtakunnalliseen tapahtumaan.

Lue lisää: Nuori Kulttuuri

Pirkanmaan nuorten kulttuuria -KultTour

Pirkanmaan nuorten kulttuuria -KultTour kuukausi järjestetään vuosittain marraskuussa, mutta sitä ollaan laajentamassa  ympärivuotiseksi toiminnaksi. Nuorten kulttuuritarjontaa on jatkossa mahdollisuus saada näkyväksi koko vuoden ajan. Kulttour- toimintaan on nuorilla mahdollisuus osallistua koko Pirkanmaan alueella ja vuosi huipentuu jatkossakin marraskuussa, jolloin erityisesti toivotaan kultturitarjontaa nuorille. Kult Tour- kuukauden kalenteri kootaan yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa.  Tule mukaan!

Lue lisää: KultTour

kädet, jotka sotkeentunut maalausväristä