Kulttuurinen nuorisotyö

Kulttuurisen nuorisotyön tavoitteena on tarjota nuorille kokemuksia ja elämyksiä, sekä lisätä hyvinvointia kulttuurin keinoin. Haluamme tuoda esille nokialaisten toimijoiden kulttuuritarjontaa ja näkyvyyttä nuorten keskuudessa, sekä tukea nuorten omatoimisuutta ja osallisuutta kulttuurin parissa.

Kulttuurista nuorisotyötä tehdään perustoiminnan ohessa läpi vuoden nuorten toiveita kuunnellen ja nuoria osallistaen erilaisten kädentaitojen, taiteen, elämysten ja tapahtumien muodossa. Kehitämme kultuurista nuorisotyötä tällä hetkellä niin, että jatkossa mahdollisimman moni nuori pääsisi kokemaan ja tekemään kaikkien toimintamuotojemme sisällä monipuolisesti.

Kulttuurista nuorisotyötä kehitetään myös yhdessä Pirkanmaan kuntien nuorten kulttuurista vastaavien työntekijöiden kanssa.

Nuorisopassi

Nokialaisilla 1.-9.-luokkalaisilla on myös mahdollisuus käyttää ilmaista Nuorisopassi- sovellusta, jota kautta voit löytää uusia harrastuksia sekä tapahtumia. Lisätietoja nuorisopassin käytöstä voit lukea täältä: Nuorisopassi

Apua käyttöönottoon saat myös nuorisotiloilta.

Harrastamisen Nokian malli

Nuorisopalvelut ovat myös vahvasti mukana Nokian harrastamisen malli- hankkeessa, jonka tavoitteena on löytää kaikille lapsille ja nuorille mieluinen harrastus.

Teemme yhdessä harrastamisen Nokian malli- hankkeen koordinaattorin kanssa Etsivää Harrastustoimintaa, josta löydät lisää tietoa hankkeen omilta sivuilta Etsivä harrastustoiminta

Tällä hetkellä 6.-luokkalaisilla harrastamattomilla nuorilla on mahdollisuus ilmoittautua pian alkaviin harrastuskokeiluryhmiin. Ilmoittautuminen tapahtuu yllä olevan sivuston kautta.