Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointi merkitsee ihmisille eri asioita elämänkaaren eri vaiheissa. Hyvinvointi muodostuu ihmisen itsensä, läheisten, lähiympäristön ja palvelujärjestelmän toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan tuloksena. Se koostuu monista osatekijöistä, kuten terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja läheisistä ihmissuhteista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Tämä tehtävä on määritelty niin perustuslaissa, kuntalaissa kuin terveydenhuoltolaissa. Käytännössä se tarkoittaa tietoista voimavarojen kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, joita toteutetaan kunnan eri toimialoilla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu ajankohtaiseen tietoon väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutoksista. Nokian kaupungilla hyvinvointityötä ohjaa hyvinvointiohjelma, johon on kirjattu hyvinvointityön tavoitteet sekä niitä edistävät toimenpiteet. Kaupungin tulee raportoida hyvinvoinnin tilasta sekä hyvinvointityön etenemisestä vuosittain. Työvälineenä tässä työssä on hyvinvointitilinpäätös, joka laaditaan tiiviimpänä raporttina vuosittain ja laajempana lakisääteisen hyvinvointikertomuksen tehtävää toteuttavana asiakirjana valtuustokausittain.

Nokian kaupungin hyvinvointityön rakenteet uudistettiin 1.1.2023 alkaen. Kaupunginvaltuusto eli kunnan ylin johto on vastuussa päätöksistä, joilla kunnassa edistetään terveyttä ja hyvinvointia. Tällaisia ovat mm. talousarvion, hyvinvointiohjelman sekä muiden hyvinvointisuunnitelmien sekä hyvinvointitilinpäätöksen hyväksyminen. Kaupunginhallitus on vastuussa hyvinvointityön strategisesta ohjauksesta ja kaupunginjohtajan johtoryhmä toimii hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmänä. Johtoryhmän ohjauksen alla toimiva hyvinvointiryhmä koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä koko kaupungin tasolla. Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa kaikki kunnan palvelualueet ja työntekijät.

Hyvinvointiryhmän alaisuudessa toimii Nokialla neljä teemaryhmää, jotka toimivat arjen työn tasolla tuoden esille näkemyksiä hyvinvointityön kehittämisestä, vaikuttavuudesta sekä arvioivat toteutettuja toimenpiteitä oman ryhmänsä tehtävänkuvasta käsin.