Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointi merkitsee ihmisille eri asioita elämänkaaren eri vaiheissa. Hyvinvointi muodostuu ihmisen itsensä, läheisten, lähiympäristön ja palvelujärjestelmän toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan tuloksena. Se koostuu monista osatekijöistä, kuten terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja läheisistä ihmissuhteista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Tämä tehtävä on määritelty niin perustuslaissa, kuntalaissa kuin terveydenhuoltolaissa. Käytännössä se tarkoittaa tietoista voimavarojen kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, joita toteutetaan kunnan eri toimialoilla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu ajankohtaiseen tietoon väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutoksista. Työvälineenä tässä työssä on lakisääteinen hyvinvointikertomus, joka laaditaan tiiviimpänä raporttina vuosittain ja laajempana kertomuksena valtuustokausittain.

Kaupunginvaltuusto eli kunnan ylin johto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla kunnassa edistetään terveyttä ja hyvinvointia. Nokian kaupungin johtoryhmä ohjaa ja monialaisesti asiantuntijoista koottu hyvinvointiryhmä koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä koko kaupungin tasolla. Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa kaikki kunnan palvelualueet ja työntekijät.

Hyvinvointiryhmän alaisuudessa toimii Nokialla useita niin sanottuja teematyöryhmiä, jotka toimivat arjen työn tasolla tuoden esille näkemyksiä hyvinvointityön kehittämisestä, vaikuttavuudesta sekä arvioivat toteutettuja toimenpiteitä oman ryhmänsä tehtävänkuvasta käsin.