Nokian hyvinvointikeskus

Nokian uusi hyvinvointikeskus kokoaa saman katon alle kaupungin terveydenhuollon palveluja. Uudessa toimintamallissa terveydenhuollon ammattilaiset tekevät monialaista yhteistyötä asiakkaiden parhaaksi.

Mallinnuskuva Nokian tulevasta hyvinvointikeskuksesta lounaan suunnasta.

Hyvinvointikeskuksen tavoitteena on tarjota entistä asiakaslähtöisempiä ja vaikuttavampia palveluja. Uusi hyvinvointikeskus on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota, ja sen toiminnot tukevat uudenlaisia joustavampia asiointitapoja ja digitaalisen asioinnin kehittämistä. 

Hyvinvointikeskus rakentuu keskeiselle sijainnille jo puretun terveyskeskuksen paikalle, osoitteeseen Maununkatu 16. Nokialaiset saavat valoisan ja viihtyisän hyvinvointikeskuksen, johon on helppo ja mukava tulla. Palvelut ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa, ja asiointi hyvinvointikeskuksessa on sujuvaa. 

Hyvinvointikeskukseen sijoittuvat ensimmäisessä vaiheessa seuraavat palvelut: 

 • lääkärien ja hoitajien vastaanotot
 • kiirevastaanotto 
 • suun terveydenhuolto
 • röntgen
 • laboratorio
 • terveyskeskussairaala
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • kotisairaala
 • neuvola 

Esittelyvideo hyvinvointikeskuksesta

Hankkeen aikataulu

Hyvinvointikeskuksen rakentaminen toteutetaan KVR-rakennusurakkana.

Kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman ja tilaohjelman vuonna 2017, ja hyvinvointikeskushanketta koskeva EU-hankintailmoitus julkaistiin kesäkuussa 2019. Rakennusurakan toteuttaa syyskuussa 2020 tehdyllä kaupunginhallituksen päätöksellä Skanska Talonrakennus Oy. 

 • Urakkasopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2021.
 • Toteutussuunnittelua on tehty tammikuun 2021 alusta asti eri käyttäjäryhmien kanssa.
 • Maanrakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa 2021 ja perustustyöt toukokuussa 2021. 
 • Rakennuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2023.
 • Hyvinvointikeskuksen toiminta käynnistyy syksyllä 2023. 

Hyvinvointikeskuksen hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen, mutta asian käsittely on kesken. Rakennushanke ja hyvinvointikeskuksen rakennustyöt etenevät edelleen suunnitellusti.

Hyvinvointikeskuksen rakennusvaiheen aikataulua tarkennetaan ja sen edistymisestä tiedotetaan Nokian kaupungin verkkosivuilla sitä mukaa kuin hanke etenee.