Hoitajan palkkaaminen lapsen omaan kotiin

Nokian kaupungissa perhe voi palkata lastenhoitajan kotiin ja saada siihen tukea. Lastenhoitajan voi palkata yksi tai useampi perhe yhdessä. Lapsiryhmän enimmäiskoko on sama kuin perhepäivähoidossa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Nokialainen perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Useampi perhe voi palkata yhteisen perhepäivähoitajan kotiin. Työnantajaksi tulee kuitenkin nimetä vain yksi perhe, joka vastaa hoitajan palkkaamisesta, palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista.
Hoitajalla on myös oikeus työterveyshuoltoon.

Lastenhoitajan palkkaamisesta tehdään kirjallinen työsopimus hoitajan kanssa sekä sopimus kunnan kanssa. Hoitajan tulee esittää rikostaustaote.

Toimi näin

Etsi tehtävään sopiva täysi-ikäinen henkilö. Ota yhteyttä Nokian kaupungin yksityisestä perhepäivähoidosta vastaavaan varhaiskasvatusyksikön johtajaan. Sovi hänen kanssaan tapaaminen, jossa on läsnä lapsen tuleva hoitaja ja huoltaja. Tapaamisessa täytetään tarvittavat asiakirjat ja täydennetään kunnan hyväksyntä WH2-lomakkeeseen. Tämän jälkeen vanhemmat voivat hakea kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea KELA:lta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen