Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön tärkeitä jäseniä ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa.

Oppilaskuntaa edustaa hallitus. Hallitukseen valitaan jokaisesta luokasta (luokka-asteilta 3-9) edustaja ja varaedustaja. Hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa, johon otetaan kaikki mukaan. Hallituksen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä koulussa. Vuosittain järjestetään erilaisia tempauksia ja tapahtumia. Edellisinä vuosina Harjuniityn koulun oppilaskunta on järjestänyt mm. ystävänpäiväkahvilan ja osallistunut kouluruokaraatiin.

Harjuniityn koulun oppilaskunnan hallitus kokoontuu joka toinen viikko. Oppilaskunnan ohjaavat opettajat lukuvuonna 2019-2020 ovat Hanna-Kaisa Karttunen ja Johanna Ryhänen.