Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön yhtä tärkeitä jäseniä, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa.

Oppilaskuntaa edustaa hallitus. Hallitukseen on valittu kolmannesta luokasta ylöspäin joka luokalta edustaja ja varaedustaja, jotka edustavat koulun oppilaita. Hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa, johon kaikki otetaan mukaan. Hallituksen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä koulussa. Vuosittain järjestetään erilaisia tempauksia ja tapahtumia. Edellisinä vuosina Harjuniityn koulun oppilaskunta on järjestänyt mm. ystävänpäiväkahvilan ja osallistunut kouluruokaraatiin.

Harjuniityn koulun oppilaskunnan hallitus kokoontuu joka toinen viikko. Oppilaskunnan ohjaavat opettajat lukuvuonna 2019-2020 ovat Hanna-Kaisa Karttunen ja Johanna Ryhänen.