Kiusaamisen vastainen toiminta

Emäkosken koulun kiusaamisen vastaisessa toiminnassa on tärkeää koulun yhteisöllisyyden kehittäminen sekä varhainen puuttuminen ilmenneisiin ongelmiin.

Noudatamme Nokian kaupungin yhteisiä kiusaamisen vastaisen toiminnan periaatteita: Kiusaamisen vastainen toiminta

Kiusaamisselvittelyjen keskeinen henkilö on luokanvalvoja. Opiskeluhuollon työntekijät avustavat luokanvalvojia silloin, kun tilanne sitä vaatii.

Kiusaamistapaukset selvitetään heti, kun siitä on saatu tieto. Kiusatun kuuleminen on aina selvittelyn alku. Kiusaajia kuullaan aina ensin erikseen. Mikäli mahdollista, kaikki istutetaan samaan pöytään, mutta keskustelut käydään tarvittaessa pelkästään erillisesti. Selvittely tähtää sopimukseen ja kiusaamisen loppumiseen. Sopimuksen toteutumista seurataan. Jos tilanne jatkuu, selvittelyyn otetaan mukaan myös huoltajat.  Asia kirjataan Wilman kurinpitovälilehdelle kiusaamisen selvittely -kohtaan.

Pidämme luokille kiusaamisen vastaiset tunnit ja selvitämme kyselyjen avulla oppilaiden ja luokkien keskinäisiä suhteita ja mahdollista kiussamista (hyvinvointikysely).

Jos jossakin luokassa on erityisen haastavia tilanteita, asiaa voidaan käsitellä perusteellisemmin.