Kiusaamisen vastainen toiminta

Emäkosken koulun kiusaamisen vastaisessa toiminnassa on tärkeää koulun yhteisöllisyyden kehittäminen sekä varhainen puuttuminen ilmenneisiin ongelmiin.

 

Kiusaamisen vastaista toimintaa hoitaa koulussamme oppilashuoltoryhmä sekä erillinen kiva-tiimi. Tiimi teettää kaksi kertaa vuodessa kiusaamiskyselyn, jonka pohjalta kivatiimin päivystäjät keskustelevat oppilaiden kanssa mahdollisesta kiusaamisesta ja selvittävät kiusaamistapaukset ja seuraavat, että kiusaaminen loppuu, tavallisesti kummankin osapuolen yhteisellä keskustelulla. Tiimille tuovat tehtäviä, toisin sanoen mahdollisia kiusaamistapauksia, muut opettajat ja oppilaat. Myös huoltajien tulee viestiä omaan lapseen kohdistuneesta kiusaamisesta, joka vaatii selvittelyä.

Koulussamme järjestetään myös luokanvalvojajohtoisesti kiva-tunteja, joissa ryhmäytetään luokkaa ja kerrotaan kiusaamisesta ja siitä kuinka toimitaan kiusaamisen estämiseksi ja vähentämiseksi. KiVa-tunnit painottuvat erityisesti seitsemänsille luokille.

 

Verso – vertaissovittelu

Sovittelu on vapaaehtoisuuteen perustuva menetelmä, jossa puolueettomat sovittelijat auttavat konfliktin osapuolia pääsemään sovintoon.

Vertaissovittelumenetelmä sopii riita- ja nahistelutilanteiden ratkaisemisen ensimmäiseksi askelmaksi. Sovittelun voi tilata kuka tahansa tilanteen havainnut oppilas, koulun aikuinen tai huoltaja.

Emäkosken koulussa toimii parisen kymmentä oppilasta vertaissovittelijoina. Sovittelijoilla on vastuuviikot, jolloin he hoitavat saamiaan sovittelutilauksia. Vastuuopettajat käyvät läpi sovittelutilaukset ja antavat ne sovittelijoille. Sovittelussa osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä taphtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelusta ei seuraa rangaistusta ja kaikkia osapuolia sitoo vaitiololupaus. Tavoitteena on edetä sopimukseen, jonka toteutumista seurataan.

Verso-vastuuopettajat ovat apulaisrehtori Mari Larikka sekä erityisopettaja Hannele Telenius.

Lisätietoa Versosta täältä.