eVaka

Nokian kaupunki on ottanut käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa eVaka-järjestelmän 2.5.2024. Järjestelmä korvaa aiemmin käytössä olleet järjestelmät. Varhaiskasvatuksen asiakkaiden tulee ottaa käyttöön uusi järjestelmä mm. läsnäolovarauksia, viestintää, dokumentointia ja muita arjen toimintoja varten. Uuteen eVaka järjestelmään voi kirjautua osoitteesta https://evaka.nokiankaupunki.fi/login

eVaka Nokia -verkkopalvelun kautta huoltaja voi

  • hakea kunnallista tai yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa
  • ilmoittautua esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen
  • hyväksyä varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan
  • ilmoittaa tulotietonsa (myös tuloissa tapahtuneet muutokset), hyväksyä tulorekisterin käytön tai antaa suostumuksensa korkeimpaan asiakasmaksuun
  • ilmoittaa lapsen läsnäoloajat sekä poissaolot ja loma-ajat
  • viestiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan kanssa
  • lukea lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa ja nähdä lapsen pedagogista dokumentointia
  • lukea esiopetuksen erilaiset pedagogiset asiakirjat
  • irtisanoa varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan
  • varata varhaiskasvatus- ja oppimissuunnitelmakeskusteluajan

 

Ensimmäisellä kerralla huoltaja luo itsellensä käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnusten luominen edellyttää vahvaa tunnistautumista (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Päivittäisiä asioita voidaan hoitaa jatkossa omien käyttäjätunnusten kautta, mutta osa eVakan palveluista edellyttää kuitenkin vahvaa tunnistautumista.

eVaka järjestelmästä ei ole olemassa erikseen asennettavaa mobiilisovellusta. Järjestelmään kirjauduttua, voi selainohjelman näkymän tallentaa oman mobiililaitteenne Koti -valikkoon tai aloitusnäyttöön. Näin saa eVakan helposti käyttöön mobiilisovelluksen tapaan.

Mikäli haluaa sähköpostiin ilmoituksia eVakan kautta lähetetyistä viesteistä, päätöksistä, dokumenteista ym. asioista, tulee tallentaa oma sähköpostiosoite Asetukset – Omat tiedot – välilehdelle.

Ohjeita eVakasta eri kielillä löytyy Tampereen eVaka -sivustolta. 

 

Sähköinen tiedoksianto

eVakassa tehdyt päätökset (varhaiskasvatus-, palveluseteli-, esiopetus-, ja asiakasmaksupäätös) huoltajan on mahdollista saada sähköisenä tiedoksiantona suomi.fi-viestit palveluun. Tämä edellyttää suomi.fi-viestit palvelun käyttöönottoa.

Lisätietoja Suomi.fi-viestit -palvelusta

Mikäli huoltaja ei ota Suomi.fi – viestit palvelua käyttöön, lähetetään päätökset kirjepostilla. Suosittelemme Suomi.fi – viestit palvelun käyttöönottoa.

eVakassa tehdyt päätökset huoltaja näkee myös oman käyttöliittymänsä kautta.

 

Mikä on eVaka?

eVaka on avoimen lähdekoodin järjestelmä, jossa ei ole takana kaupallista järjestelmätoimittajaa, vaan organisaatiot itse vastaavat sen ylläpidosta. eVakan kehittämisen on aloittanut Espoon kaupunki vuonna 2018 ja kehittämistyöhön on tullut vuonna 2020 mukaan Tampere, jossa käyttöönotto on tehty keväällä 2022. eVakan ytimen kehittämistä hallitsevat ja rahoittavat yhdessä Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit. Tampereen ympäristökunnat (Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Orivesi sekä Hämeenkyrö) ottavat eVakan käyttöön vaiheittain vuoden 2024 aikana. Jatkossa Tampereen koko seutu tekee tiivistä yhteistyötä eVakan ylläpidon ja kehittämisen eteen. Yhteistyöllä saamme paljon synergiaetuja ja pyrimme lisäämään asiakkaiden palvelun laatua. eVaka järjestelmää kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Palautetta voi antaa kaupungin palautekanavan kautta: Palaute – Nokian kaupunki