Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Nokian kaupungin arviointikertomukset löydät Tilinpäätös-sivulta.

Kokoonpano 2017-2021

Varsinaiset jäsenet:
Pj Reino Ojala (SDP)
Vpj Juha Toivainen (PS)
Juha-Pekka Mannila (KOK)
Sari Roivas (VIHR)
Eero Salonen (SKP)
Elina Kivimäki (KD)
Tuula Jokinen (KESK)

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Tuomo Nenonen (SDP)
Jani Lehtinen (PS)
Sari Suomi (KOK)
Matias Välimäki (VIHR)
Jussi Vuorenniemi (VAS)
Timna Kuittinen (KD)
Mari Savia (KESK)