Kieltenopiskelu

Kaksivuotisessa Nokian Kikatus-hankkeessa 2017-2019 pilotoitiin kielten opiskelun varhentamista ja monipuolistamista muutamalla nokialaisella koululla ja Alhoniityn koulu oli vahvasti mukana hankkeessa. Hankkeen aikana kokeiltiin ja onnistuttiin monien kielten varhentamisessa ja kokemukset olivat iloisen positiivisia. A1-kielen opiskelu alkoi Suomessa kaikilla 1.-luokkalaisilla viimeistään 1.1.2020. Nokialla tätä muutosta tukemaan haettiin ja saatiin OPH:n kielten varhentamisen tutoropettajahankerahoitusta lukuvuodelle 2019-2020.

Nokialla kaikki ekaluokkalaiset aloittavat vieraiden kielten opiskelun englannilla. Nokialla varhentamisen eli 1. ja 2. luokan englannin opetuksen hoitavat pääasiassa luokkien omat opettajat. Opiskelu on suullista ja toiminnallista. Alhoniityn koulussa englantia opettavien luokanopettajien apuna on kielten opettaja Katja Schnabel.

Nokian perusopetuksen kielivalinnat pähkinänkuoressa:

1.-luokkalaisilla alkaa A1-kieli englanti, joka on pakollinen kaikille.

2.-9. luokkalaisilla jatkuu 1. luokalla aloitetun A1-kieli englannin opiskelu.

4. luokalta alkavaksi A2-kieleksi voi valita ranskan tai saksan, jos haluaa.

  • Kun valinta on tehty, se on sitova: kielestä tulee samanlainen aine lukujärjestykseen kuin vaikka matematiikasta tai englannista.
  • Kieltä opiskellaan 4.-9. luokilla kaksi tuntia viikossa.
  • Ryhmä syntyy, jos vähintään 12 oppilasta valitsee kielen.
  • Jos omassa koulussa ei synny ryhmää, on mahdollista siirtyä toiseen kouluun tai käydä toisessa koulussa oppitunneilla. Koulukyydityksiä toiseen kouluun ei järjestetä eikä makseta.

6. luokalla alkaa B1-kieli ruotsi, joka on pakollinen kaikille.

7. luokalla voi valita B2-kielen, jota opiskellaan 2 tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla.

Kielitaito avaa ovia!

Tilastotietoa kieltenopiskelusta löytyy Suomen kieltenopettajien liiton SUKOLin nettisivuilta ja Kieliverkoston Tassu ja Tiu -materiaalista.