Oppilaskunta

Oppilaskunta kokoontuu lähes joka viikko suunnittelemaan kouluun toimintaa.

Kokoukset pidetään ohjaavien opettajien toimesta. Tänä lukuvuonna oppilaskuntaa ohjaavat opettajat Sari Setälä ja Mira Väätäinen.