Oppilaskunta

Oppilaskunta kokoontuu lähes joka viikko suunnittelemaan kouluun toimintaa.

Kokoukset pidetään ohjaavien opettajien toimesta.