Oppilaskunta

Oppilaskunta kokoontuu lähes joka viikko suunnittelemaan kouluun toimintaa.

Kokoukset pidetään ohjaavien opettajien toimesta. Lukuvuonna oppilaskuntaa ohjaavat opettajat Ida Kantanen ja Mira Väätäinen.