Oppilaskunta

Oppilaskuntaa ohjaavat opettajat Ruut Heikinmäki ja Sari Setälä.

Kokoukset pidetään torstaisin pitkällä välkällä Isohaassa.