Koulun toiminta

Kankaantaan koulun lukuvuosisuunnitelma

Koulun vuosisuunnitelma löytyy tästä linkistä.

 

Kankaantaan koulun järjestyssäännöt

1 § Tulen kouluun ajoissa liikennesääntöjä noudattaen. Pyöräillessäni käytän kypärää. Talutan pyöräni piha-alueella ja laitan sen kunnolla telineeseen.

2 § Oppitunneilla annan jokaiselle työrauhan. Huolehdin koulutehtävistäni ja kouluvälineistäni.

3 § Välitunneille menen ripeästi. Olen välituntialueella sovussa koulutovereitteni kanssa. En heitä lumipalloja tai kiviä. Kysyn aina opettajalta luvan, jos minun täytyy poistua koulun alueelta.

4 § Sisätiloissa liikun kävellen aiheuttamatta melua.

5 § Koulupäivän jälkeen lähden reippaasti koulun alueelta.

6 § Ruokaillessani noudatan siisteyttä ja hyviä pöytätapoja.

7 § Käytän kännykkää koulupäivän aikana vain opettajan luvalla.

8 § Pidän hyvää huolta kaikesta omaisuudesta. En tee ilkivaltaa. Pidän ympäristöni siistinä.

 

Koulun arvopohja

Koulumme toimintaa ohjaavat arvot ovat kohtaaminen, kunnioitus ja kuunteleminen. Arvopohjan mukaisia hyvinvointitaitoja opetetaan koulussamme arjen tilanteissa sekä niille varatuilla oppitunneilla. Arvopohja toimii myös koulumme arjen toimintaa ohjaavina sääntöinä.