Kartta-ja paikkatieto

Tuotamme ja ylläpidämme digitaalista kartta-aineistoa Nokian kaupungin asemakaava-alueelta. Aineisto kattaa kiinteistörajojen, rajapyykkien ja kiinteistötunnusten lisäksi tiedot rakennuksista ja muista maastokohteista.

Luovutamme kartta-aineistoa tulosteina sekä yleisimmissä tiedostoformaateissa. Aineisto on maksullista.

Karttatilaukset (pdf- ja paperitulosteet)
sähköpostitse: paikkatieto@nokiankaupunki.fi

Digitaalisen kartta-aineiston tilaus (dwg)
sähköpostitse: paikkatieto@nokiankaupunki.fi (toimitusaika n. 2 viikkoa)

Haja-asutusalueen karttojen tilaus Maanmittauslaltokselta.

Kuntarekisterit, opas- ja osoitekartat, teemakartat ja karttatietokannan ajantasallapito
sähköpostitse: paikkatieto@nokiankaupunki.fi