Kartta-ja paikkatieto

Tuotamme ja ylläpidämme digitaalista eli numeerista kartta-aineistoa koko Nokian kaupungin alueelta. Aineisto kattaa kiinteistörajojen, rajapyykkien ja kiinteistötunnusten lisäksi tiedot rakennuksista ja muista maastokohteista asemakaava-alueella. Kartta-aineisto tuotetaan nykyaikaisin mittausmenetelmin, satelliitti- ja takymetrimittausten avulla sekä käyttäen tarvittaessa ilmakuvausta laajemmilla alueilla. Ajantasainen ja kattava kartta-aineisto sekä muu paikkatieto on edellytyksenä suunnitelmalliselle yhdyskuntarakentamiselle.

Nokialla digitaalinen kartta ja muu sijaintitieto yhdistetään kiinteistörekisterin ja väestörekisterin kanssa yhtenäiseksi toimivaksi paikkatiedoksi Facta-paikkatietojärjestelmällä.

Luovutamme kartta-aineistoa perinteisinä paperikarttoina sekä yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten maksua vastaan.

Kuntarekisterit, opas- ja osoitekartat, teemakartat ja karttatietokannan ajantasallapito
Ota yhteyttä: paikkatietoinsinööri Mikko Koskinen tai paikkatietokäsittelijä Marjo Nurminen.

Karttatilaukset (pdf ja paperitulosteet)
Ota yhteyttä: paikkatietokäsittelijä Marjo Nurminen.

Digitaalisen kartta-aineiston tilaus (dwg)
Dwg-karttojen tilaus sähköpostitse: paikkatietoinsinööri Mikko Koskinen (Toimitusaika n. 2 viikkoa)
Haja-asutusalueen dwg-karttojen tilaus maanmittauslaitokselta.