Kartta-ja paikkatieto

Tuotamme ja ylläpidämme digitaalista kartta-aineistoa Nokian kaupungin asemakaava-alueelta. Aineisto kattaa kiinteistörajojen, rajapyykkien ja kiinteistötunnusten lisäksi tiedot rakennuksista ja muista maastokohteista.

Luovutamme kartta-aineistoa tulosteina sekä yleisimmissä tiedostoformaateissa. Aineisto on maksullista.

Karttatilaukset (pdf ja paperitulosteet)
paikkatietokäsittelijä Marjo Nurminen.

Digitaalisen kartta-aineiston tilaus (dwg)
sähköpostitse: paikkatietokäsittelijä Marjo Nurminen tai paikkatietokäsittelijä Eija Arpiainen tai tontti-insinööri Harri Lehen (Toimitusaika n. 2 viikkoa)

Haja-asutusalueen karttojen tilaus maanmittauslaitokselta.

Kuntarekisterit, opas- ja osoitekartat, teemakartat ja karttatietokannan ajantasallapito
tontti-insinööri Harri Lehen tai paikkatietokäsittelijä Marjo Nurminen tai paikkatietokäsittelijä Eija Arpiainen.