Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on Nokian kaupungin ylin päättävä elin, joka valitaan kuntavaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Valtuusto päättää;

1) kuntastrategiasta;

2) hallintosäännöstä;

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;

5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

12) tilintarkastajien valitsemisesta;

13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

 

Kaupunginvaltuusto voi siirtää valtaansa edelleen muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, edellä lueteltuja tehtäviä ei kuitenkaan voi siirtää.

Nokialaiset voivat vaikuttaa asioiden käsittelyyn kaupunginvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan asiaa hoitavaan viranhaltijaan.

Osoite: Harjukatu 23, PL 2, 37101 NOKIA

Kokousaikataulu

Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävänä 7 päivää ennen kokousta ja pöytäkirja kokouksen jälkeen saman viikon perjantaina.

 

Kokoukset (pvm) Esityslistat (nettipv) Pöytäkirjat (nettipv)
11.02.2019  04.02.2019  15.02.2019
18.03.2019  11.03.2019  22.03.2019
13.05.2019  06.05.2019  17.05.2019
10.06.2019  03.06.2019  14.06.2019
09.09.2019  02.09.2019  13.09.2019
07.10.2019 30.09.2019 11.10.2019
11.11.2019 04.11.2019 15.11.2019
09.12.2019 02.12.2019 13.12.2019

 

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.