Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on Nokian kaupungin ylin päättävä elin, joka valitaan kuntavaaleissa neljän vuoden toimikaudeksi. Toimikausi alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Valtuusto päättää;

1) kuntastrategiasta;

2) hallintosäännöstä;

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;

5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

12) tilintarkastajien valitsemisesta;

13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

 

Kaupunginvaltuusto voi siirtää valtaansa edelleen muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, edellä lueteltuja tehtäviä ei kuitenkaan voi siirtää.

Nokialaiset voivat vaikuttaa asioiden käsittelyyn kaupunginvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan asiaa hoitavaan viranhaltijaan.

Osoite: Harjukatu 23, PL 2, 37101 NOKIA

Kokousaikataulu

Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävänä 7 päivää ennen kokousta ja pöytäkirja kokouksen jälkeen saman viikon perjantaina.

 

Kokoukset (pvm)

Esityslistat (nettipv)

Pöytäkirjat (nettipv)

15.02.2021 08.02.2021 19.02.2021
22.03.2021 15.03.2021 26.03.2021
24.05.2021 17.05.2021 28.05.2021
14.06.2021 07.06.2021 18.06.2021
16.08.2021 09.08.2021 20.08.2021
13.09.2021 06.09.2021 17.09.2021
11.10.2021 04.10.2021 15.10.2021
15.11.2021 08.11.2021 19.11.2021
13.12.2021 07.12.2021 17.12.2021

 

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.