Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on Nokian kaupungin ylin päättävä elin, joka valitaan kuntavaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Valtuusto päättää;

1) kuntastrategiasta;

2) hallintosäännöstä;

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;

5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

12) tilintarkastajien valitsemisesta;

13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

 

Kaupunginvaltuusto voi siirtää valtaansa edelleen muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, edellä lueteltuja tehtäviä ei kuitenkaan voi siirtää.

Nokialaiset voivat vaikuttaa asioiden käsittelyyn kaupunginvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan asiaa hoitavaan viranhaltijaan.

Osoite: Harjukatu 23, PL 2, 37101 NOKIA

Kokousaikataulu

Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävänä 7 päivää ennen kokousta ja pöytäkirja kokouksen jälkeen saman viikon perjantaina.

 

Kokoukset (pvm) Esityslistat (nettipv) Pöytäkirjat (nettipv)
11.11.2019 04.11.2019 15.11.2019
09.12.2019 02.12.2019 13.12.2019
10.02.2020 03.02.2020 14.02.2020
23.03.2020 16.03.2020 27.03.2020
11.05.2020 04.05.2020 15.05.2020
08.06.2020 01.06.2020 12.06.2020
07.09.2020 31.08.2020 11.09.2020
05.10.2020 28.09.2020 09.10.2020
09.11.2020 02.11.2020 13.11.2020
07.12.2020 30.11.2020 11.12.2020

 

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.