Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on Nokian kaupungin ylin päättävä elin, joka valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja sen tulee:

 1. päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista
 2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 3. päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 4. päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 5. päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 6. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 7. valita jäsenet kunnan toimielimiin, ellei muuta ole säädetty
 8. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 9. valita tilintarkastajat
 10. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 11. päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kaupunginvaltuusto voi siirtää valtaansa edelleen muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, edellä lueteltuja tehtäviä ei kuitenkaan voi siirtää.

Nokialaiset voivat vaikuttaa asioiden käsittelyyn kaupunginvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan asiaa hoitavaan viranhaltijaan.

Osoite: Harjukatu 23, PL 2, 37101 NOKIA

Kokousaikataulu

Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävänä 7 päivää ennen kokousta ja pöytäkirja kokouksen jälkeen saman viikon perjantaina.

Kokoukset (pvm) Esityslistat (nettipv) Pöytäkirjat (nettipv)
28.08.2017 21.08.2017 01.09.2017
02.10.2017 25.09.2017 06.10.2017
13.11.2017 06.11.2017 17.11.2017
11.12.2017 04.12.2017 15.12.2017

 

Kokoukset (pvm) Esityslistat (nettipv) Pöytäkirjat (nettipv)
12.02.2018  05.02.2018  16.02.2018
26.03.2018  19.03.2018  29.03.2018
23.04.2018  16.04.2018  27.04.2018
21.05.2018  14.05.2018  25.05.2018
18.06.2018  11.06.2018  21.06.2018
10.09.2018  03.09.2018  14.09.2018
08.10.2018  01.10.2018  12.10.2018
12.11.2018  05.11.2018  16.11.2018
10.12.2018  03.12.2018  14.12.2018

 

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.