Viestintä

Nokian kaupungissa viestinnän tehtävänä on tarjota tietoa kaupungin palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. Tällä tavoin viestinnällä tuetaan asukkaiden hyvää elämää Nokialla. Lisäksi viestinnällä luodaan edellytyksiä avoimelle vuorovaikutukselle sidosryhmien kanssa ja asukkaiden mahdollisuuksille osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon ja kaupungin toimintaan.

Nokian kaupungin viestintävastuut on määritelty seuraavasti:

  • Kaupunginvaltuusto linjaa kaupungin strategian, joka ohjaa myös viestintää. Valtuusto myös päättää viestintään käytettävissä olevat resurssit.
  • Kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta sekä hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.
  • Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin viestinnästä.
  • Kaupunginjohtajan johtoryhmä huolehtii siitä, että kaupungissa on yhtenäinen viestintäkulttuuri.
  • Kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätösviestinnästä vastaa hallintojohtaja.
  • Palvelualueen johtaja vastaa palvelualueen viestinnästä. Palvelualueen johtaja päättää palvelualueen asioiden tiedottamisesta ja tiedottajista. Palvelualueen johtaja voi delegoida tiedottamisvastuuta palvelualueella esimerkiksi tulosaluejohtajille tai tulosyksiköiden esimiehille
  • Tiedottaja koordinoi ja kehittää kaupungin viestintää kokonaisvaltaisesti sekä tukee johtoa ja muuta henkilöstöä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Hyvä Asukas: kaupungin lehti nokialaisille

Kaupungin asukaslehti ilmestyy kolmesti vuodessa sekä verkossa että paperilehtenä useisiin eri toimipisteisiin eri puolilla kaupunkia. Lue lisää: tietoa julkaisusta ja tuoreimmat asukaslehdet sähköisenä.