Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Nokialla kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetusta, oman äidinkielen opetusta sekä kielellisesti tuettua opetusta valmistavan opetuksen jälkeen.

 

Valmistava opetus

Valmistavaa opetusta järjestetään niille lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taidon taso ei mahdollista opiskelua esiopetuksen tai perusopetuksen ryhmissä. Valmistavaan opetukseen on oikeutettu myös lapsi, joka on syntynyt Suomessa, mutta jonka kielitaito vaatii vielä vahvistamista ennen perusopetukseen siirtymistä.

Valmistavaan opetukseen siirtämisestä päättävät yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunta ja lapsen huoltajat.

Valmistava opetus kestää yleensä lukuvuoden, mutta sen kestosta voidaan päättää yksilöllisesti. Opetuksen tavoitteena on suomen kielen taidon ja oppimisvalmiuksien kehittäminen perusopetukseen riittäviksi.

Mikäli oppilas tarvitsee valmistavaa opetusta, otetaan yhteys valmistavan opetuksen koordinaattoriin.

Valmistavan opetuksen ilmoittautumislomakkeelle pääset tästä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

 

Suomi toisena kielenä -opetus

Suomi toisena kielenä -opetukseen (S2-opetus) on oikeutettu oppilas, jonka äidinkieli on jokin muu kuin suomen kieli tai hänellä on monikielinen tausta. Oppilaalla on mahdollisuus opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus –oppimäärän mukaan, jos hänen suomen kielen perustaidoissaan on puutteita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella. Koulussa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa ja keskustellaan oppilaan taustasta ja kielitaidosta. Oppilaan tarpeen S2-oppimäärän mukaiseen opetukseen määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä huoltajien kanssa. Oppilaan huoltaja päättää oppimäärää koskevista valinnoista (PoL30§).

 

S2-opetus järjestetään oppilaan omalla lähikoululla. S2-opetuksessa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja seutukunnan vuosiluokkaistettuja tavoitteita, sisältöjä ja arviointikriteereitä. Monikielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä tuetaan koulussa koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjatulla tavalla. Koulussa laaditaan tarvittaessa oppilaalle oppimissuunnitelma.

 

Oman äidinkielen opetus

 Oppilaiden oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää oman äidinkielen hallintaa ja toiminnallista kaksikielisyyttä, kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Oman äidinkielen hyvä hallinta luo edellytyksiä myös suomen kielen oppimiselle. Nokialla opetuksen järjestäjä päättää oman äidinkielen opetuksesta vuosittain.

 

Oman äidinkielen opetuksen opetusryhmä syntyy, mikäli opetukseen on ilmoittautunut lukukauden alussa vähintään neljä (4) oppilasta ja kieleen löytyy opettaja. Opetukseen sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Oman äidinkielen opetusryhmien järjestämisessä pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään seudullista yhteistyötä. Opetuksen järjestäjä päättää oman äidinkielen opetuksen järjestämispaikasta. Opetus voidaan järjestää tarvittaessa myös etänä. Tällöinkin oppilas osallistuu opetukseen koulussa.

Opetus on maksutonta, mutta kaupunki ei osallistu oppilaan oman äidinkielen opetuksen kuljetuskustannuksiin tai -järjestelyihin, vaan ne ovat huoltajan vastuulla.

 

Oman äidinkielen opetuksesta voi tiedustella valmistavan opetuksen koordinaattorilta.