Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta Nokia-Viholan koulussa pyrkii lisäämään oppilaiden osallisuutta koulutyöhön.

 

Oppilaskunnan toiminta-ajatuksena on edistää kaikkien oppilaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä mahdollistaa se, että oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan koulunkäyntiinsä ideoimalla ja toteuttamalla erilaisia tapahtumia, kehittämällä koulun toimintaa, osallistumalla lapsia ja nuoria koskevaan päätöksentekoon, esim. Lasten parlamentin kokouksessa, sekä toimimalla viestinviejinä oppilaiden ja opettajien välillä. Oppilaskunnan hallitus edustaa koko oppilaskuntaa eli kaikkia koulun oppilaita.

Oppilaskunnasta valitaan molemmista toimipisteistä yksi edustaja Koulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöryhmään eli KOR:iin, joka kokoontuu neljä kertaa lukuvuodessa.

Nokia-Viholan koulussa oppilaskunnan hallitukseen valitaan vaaleilla jokaiselta luokalta edustajat ja varaedustajat. Kummassakin toimipisteessä hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti 2-3 kertaa kuukaudessa.