Oppilaskunta

Kankantaan koulun oppilaskunnan muodostavat 1.-6. luokilta valitut edustajat (varsinainen jäsen ja varajäsen/ luokka).

Oppilaskunta kokoontuu viikottain ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaansa luokkien toimintaehdotusten pohjalta. Suunnittelussa huomioidaan ajankohtaiset teemat ja päivät, esimerkiksi, hyvien käytöstapojen viikko, ystävänpäivä jne.

Tarkoituksena on järjestää monipuolisia koko koulun oppilaille suunnattuja tempauksia, kilpailuja ja tapahtumia. Tänä lukuvuonna painopisteenä on tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Kankaantaan koulussa. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Néa Kivikoski ja Riikka Vallisto-Paulanne.