Kolmen sydämen keskusta

Nokian kaupunki käynnisti keskustan kehittämiseen tähtäävän ohjelman laatimisen keväällä 2018. Sen tavoitteena oli muodostaa visio Nokian keskustasta sekä määritellä keskeiset linjaukset ja toimenpiteet keskusta-alueen kehittämiselle vuoteen 2030 saakka. Kehittämisohjelma tukee osaltaan vuonna 2017 vahvistettua Nokian kaupunkistrategiaa, jonka yhtenä kärkihankkeena on elävä ja elinvoimainen keskusta.

Keskustavisio 2030

Keskustavisio on strateginen kehittämisohjelma, joka sisältää vision Nokian tulevaisuuden keskustasta sekä määrittelee keskeiset linjaukset ja toimenpiteet keskusta-alueen kehittämiselle vuoteen 2030 saakka. Kehittämisohjelma tukee Nokian kaupunkistrategiaa, jonka yhtenä kärkihankkeena on elävä ja elinvoimainen keskusta.

Lue lisää keskustavisiosta.

Kehittämistyötä tehdään monella tasolla

Nokian keskustaa kehitetään pitkäjänteisellä suunnittelulla ja toteutuksella. Viime vuosina keskusta-alueelle on rakennettu uusia asuinkerrostaloja ja liiketiloja. Useita rakennushankkeita on käynnissä ydinkeskustan alueella sekä asemanseudulla. Pirkkalaistoria kehitetään ja kunnostetaan tulevina vuosina vaiheittain. Kaavahankkeiden etenemistä voi seurata Vireillä olevat kaavat -verkkosivulta.

Keskusta-alueelle rakennettaan uutta kunnallistekniikkaa, kunnostetaan puistoja ja viheralueita sekä parannetaan valaistusta. Keskustassa järjestetään erilaisia tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.