Kehittyvä keskusta

Nokian kaupungin yhtenä strategisena kärkihankkeena on elävä kaupunkikeskusta. Tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia kaupallisille palveluille ja osallistaa kaupunkilaisia kehittämistyössä tulevaisuudessa. Keskusta-aluetta kehitetään myös mm. rakentamalla asemanseudulle ja tiivistämällä kaupunkirakennetta. Keskustan kehittämistä linjaa kaupunginhallituksen nimeämä keskustan kehittämisen ohjausryhmä, joka aloitti toimintansa vuonna 2016.

Kehittämisohjelma

Nokian keskustalle laaditaan oma kehittämisohjelmansa vuoteen 2027 asti. Se on keskustaa käsittelevä strateginen suunnitelma, joka ohjaa eri toimenpiteitä. Ohjelman tarkoituksena on muodostaa visio elinvoimaisesta ja omaleimaisesta tulevaisuuden Nokian keskustasta. Siinä määritellään yhteinen tavoitetila ja sitä kuvaava visio, keskeiset linjaukset sekä toimenpiteet keskusta-alueen kehittämiselle vuoteen 2027 saakka. Suunnitelma ohjaa periaatteillaan keskustan maankäytön kehittämistä sekä sitä tukevia muiden sektorien lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpiteitä.

Kehittämissuunnitelman laatimisessa hyödynnetään mm. yleisötilaisuuksia, haastatteluja, kyselyitä ja työpajoja sekä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ajankohtaista keskustan kehittämisestä

Tiedote 4.6.2018: Nokian Poutuntien korttelikilpailu ratkesi – voittajaehdotus tuo uutta ilmettä ydinkeskustaan

Tiedote 14.5.2018: Tervetuloa Nokian keskustan ideanäyttelyyn ja yleisötilaisuuteen 24.5.2018

Tiedote 6.4.2018: Kutsumme lapset ja nuoret sekä Nokian keskustan kehittämisestä kiinnostuneet yrittäjät, yritykset ja kiinteistönomistajat mukaan työpajoihin

Tiedote 21.3.2018: Nokian keskustan kehittämisohjelman laatiminen on käynnistynyt