Hoitoaikaperustainen varhaiskasvatus

Laskutusportaissa siirrytään 1.5.2024 alkaen kuudesta hoitoaikaperustaisesta laskutusportaasta neljään laskutusportaaseen. Siirryttäessä uuteen eVaka järjestelmään on aiemmassa järjestelmässä ollut laskutusporras siirretty automaattisesti lähempänä olevaan uuteen hoitoaikaperustaiseen laskutusportaaseen. Mikäli perhe haluaa muuttaa 1.5. alkaen laskutusporrasta, on se mahdollista tehdä toukokuun osalta 15.5. asti. Hoitoaikaperustaisen laskutusportaan muutoksen voi tässä yhteydessä tehdä, vaikka ei olisi kulunut kolmea (3) kuukautta edellisestä laskutusportaan muutoksesta.

Varhaiskasvatuksen hoitoaikaperustainen sopimus

 

Varhaiskasvatuksen hoitoaikaperustainen sopimus on voimassa toistaiseksi. Laskutusperusteena on sopimuksen mukainen hoitoaikaportaan tuntimäärä tai ylittynyt tuntimäärä.

Sopimus hoitoaikaperustaisesta varhaiskasvatusmaksusta tehdään vähintään kolmeksi kalenterikuukaudeksi. Sopimusta ei voi muuttaa kesken kalenterikuukautta vaan uusi sopimus tulee voimaan kalenterikuukauden alusta.

Tuntivarauksia voi tehdä enintään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Tunnit voi käyttää vapaasti kalenterikuukauden aikana ja päivien pituudet voivat vaihdella kuukauden sisällä. Mahdollinen ennakkoon varatun hoitoaikaportaan ylitys laskutetaan toteuman mukaan.

Huoltajan pitää nostaa hoitoaikaperustaisen sopimuksen tuntirajaa, mikäli nykyinen tuntisopimus ei kata tarvittavaa palveluntarvetta. Mikäli tunnit ylittyvät kahtena peräkkäisenä kuukautena tai joka toinen kuukausi, sopimus tarkistetaan kunnan toimesta.

 

Sopimus hoitoaikaperustaisesta varhaiskasvatusmaksusta

 

Varhaiskasvatusaika kuukaudessa 1.5.2024 alkaen Asiakasmaksun prosenttiosuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
0-85 tuntia / kuukausi 50 %
86-120 tuntia / kuukausi 80 %
121-150 tuntia / kuukausi 90 %
yli 151 tuntia / kuukausi 100 %
Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen aika kuukaudessa 1.5.2024 alkaen Asiakasmaksun prosenttiosuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
0-50 tuntia / kuukausi 30 %
51-85 tuntia / kuukausi 50 %
86-120 tuntia / kuukausi 80 %
121-150 tuntia / kuukausi 90 %
yli 151 tuntia / kuukausi 100 %