Vakuutukset

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset on vakuutettu tapaturman varalta vakuutusyhtiö Fenniassa.

Vakuutusturvaan kuuluu mahdollisuus soittaa Fenniahoitajalle, puh. 010 503 5000
joka neuvoo kaikissa tapaturmiin liittyvissä kysymyksissä.

Ohjausta ja neuvontaa vakuutusasioissa Terttu Haataja, puh. 040 779 9007

Tapaturmiin liittyvä ohjeistus