Viestintä varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen tiedottamiseen ja viestintään liittyvät tavat ovat yhtenäiset kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Viestinnän pelisäännöt aukeavat sivun oikean reunan liitteestä.