Viestintä varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen tiedottamiseen ja viestintään liittyvät tavat ovat yhtenäiset kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Arjen vuorovaikutuksen ohella varhaiskasvatuksen viestinnässä käytetään ensisijaisesti Päikky – järjestelmää.

 

 

Nokian varhaiskasvatuksessa viestintää toteutetaan seuraavasti: Päikky: arjen tiedottaminen, kyselyt ja toiminnan näkyväksi tekeminen sekä dokumentointi. Puhelut: lapsen sairastuminen kesken varhaiskasvatuspäivän, tiedottaminen äkkitilanteissa esim. tapaturmat. Vasukeskustelut: Lapsen kasvun ja oppimisen seuraaminen sekä tuki. Vanhempainillat: Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset teemat ja huoltajien verkostoituminen. Tuonti - ja hakutilanne: Lapsen kuulumiset ja huoltajan kysymyksiin vastaaminen. Kaupungin kotisivut: varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakäytännöt. Huoltajille suunnatut lomakkeet.
Varhaiskasvatuksen viestinnän pelisäännöt