Oppilaskunta

Oppilaskunta on tärkeä osa Emäkosken koulun toimintaa ja sen kehittämistä. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimivat Jaana Pirttilä ja Suvi Linjamaa-Korppi.

Ketkä kuuluvat oppilaskuntaan?

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaat valitsevat 7. luokan joulukuussa keskuudestaan 8 edustajaa oppilaskunnan hallitukseen. Hallituskausi jatkuu 7. luokan kevätlukukaudesta 9. luokan syyslukukauteen.

Mitä hallitus tekee?

– edustaa koulua
– parantaa oppilaiden viihtyvyyttä koulussa
– hoitaa koulun kioskia
– järjestää halloween- ja vappujuhlat
– auttaa tukioppilaita ystävänpäivän järjestelyissä
– osallistuu koululla käytävään keskusteluun oppilaiden edustajana.

Oppilaskunnan hallitus