Oppilaskunta

Oppilaskunta on tärkeä osa Emäkosken koulun toimintaa ja sen kehittämistä. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Jaana Pirttilä.

Ketkä kuuluvat oppilaskuntaan?

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaat valitsevat 7. luokan joulukuussa keskuudestaan 8 edustajaa oppilaskunnan hallitukseen. Hallituskausi jatkuu 7. luokan kevätlukukaudesta 9. luokan syyslukukauteen.

Mitä hallitus tekee?

– edustaa koulua
– parantaa oppilaiden viihtyvyyttä koulussa
– hoitaa koulun kioskia
– järjestää halloween- ja vappujuhlat
– auttaa tukioppilaita ystävänpäivän järjestelyissä
– osallistuu koululla käytävään keskusteluun oppilaiden edustajana.

Oppilaskunnan hallitus