Kaavamuutoksen haku

Asemakaavan muutosta haetaan asemakaavan muutoshakemuksella.

Asemakaavan muutoshakemus

Täytä ja lähetä hakemus. Hakemuksen (allekirjoitettuna) voi myös postittaa kaavoitukseen tai tuoda kaupunkikehityspalveluiden kirjaamoon viraston aukioloaikana.

Kaavaprosessi

Kaavaprosessin kuvaus