Nuorisopalvelut

Kunnallinen nuorisotyö muodostuu useista eri osa-alueista. Toiminnan perustana ovat nuorten terveen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen. Kunnallisen nuorisotyön pääasiallinen kohderyhmä ovat 13-17-vuotiaat nuoret. Toimintaa järjestetään myös muille ikäryhmille. Kaiken toiminnan perustana on lasten ja nuorten osallistaminen toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä, turvallisten aikuiskontaktien tarjoaminen monipuolisissa kasvatuksellisissa toiminnoissa ja viihtyisissä olosuhteissa. Käytössä on monenlaisia toimintamenetelmiä.

Alle 29-vuotiailla on oikeus saada nuorten tieto- ja neuvontapalveluja. Niitä tuottavat kunnat ja järjestöt. Palvelu voi olla henkilökohtaista, tai se voidaan toteuttaa esimerkiksi verkkopalveluna. Nuoret voivat myös itse toimia palveluissa vertaistiedottajina ja -neuvojina toisilleen.

Tieto- ja neuvontapalveluissa selvitettävät kysymykset voivat liittyä esimerkiksi asumiseen, työllisyyteen, opiskeluun, ulkomailla työskentelyyn, kursseihin, vaihto-opiskelumahdollisuuksiin, matkailuun, terveyteen, ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja oikeuksiin.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kunnan nuorisotyön palveluihin ovat oikeutettuja kaikki kunnassa asuvat alle 29-vuotiaat.

Toimi näin

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelua tarjotaan verkkopalveluna. Toiminnasta saa lisätietoja Nokian kaupungin verkkosivuilta, nuoriso-ohjaajilta sekä nuorisotiloilta.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Joukko nauravia nuoria kännyköillä ottamassa ryhmäkuvaa
Kuva: Opa Latvala