Nuorisopalvelut

Kunnallinen nuorisotyö muodostuu useista eri osa-alueista. Toiminnan perustana ovat nuorten terveen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen sekä turvallisten aikuiskontaktien tarjoaminen monipuolisissa kasvatuksellisissa toiminnoissa ja viihtyisissä olosuhteissa. Käytössä on monenlaisia toimintamenetelmiä.

Perinteisin työmuoto on nuorisotilatoiminta, jota on tarjolla Keskustassa nuorisotila Nuksussa ja Harjuniityn koulun yhteydessä olevilla nuorisotiloilla. Kerran viikossa avaa ovensa Tyttöjen tila, joka toimii Kerholan kellarissa. Nuorisotiloilla on tarjolla monenlaista tekemistä. Alakoulun 5.-6. luokkalaiset pääsevät tiloille klubitoiminnan merkeissä ja 7lk-17 -vuotiaille on tarjolla avointa nuorisotilatoimintaa.

Meillä toimivat lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto, joiden kautta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon ja ajaa eteenpäin merkitykselliseksi kokemiaan asioita.

Teemme nuorisotyötä myös säännöllisesti peruskoulussa ja toisella asteella kohtaamalla nuoria koulun arjessa ja hyödyntämällä myös siellä nuorisotyön menetelmiä. Tapaamme kaikki kuudesluokkalaisen pitämällä heille vuorovaikutus- ja elämänhallintatunteja, sekä kaikki seitsemäsluokkalaiset ryhmäytämme syksyisin, sekä toisella asteella järjestämme valmistuvien nuorten itsenäisen elämän –tunteja.

Joskus elämä voi yllättää isojen tai pienien haasteiden muodossa. Silloin voi olla apua erityisnuorisotyöstä tai etsivästä nuorisotyöstä. Niiden kautta voi saada yksilöohjausta erilaisissa elämän haasteissa aina yksinäisyydestä koulutus- tai työpaikan löytymiseen.

Teemme kulttuurista nuorisotyötä monipuolisesti järjestämällä tapahtumia, konsertteja ja kädentaitopajoja.

Teemme yhteistyötä eri verkostoissa niin Nokialla kuin seudullisestikin. Toimimme kiinteässä yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa ja meillä on yhteinen seudullinen nuorisotyöohjelma 2017-2020. Lisäksi järjestämme yhdessä kuntarajat ylittäviä toimintoja, kuten Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikot, Nuori kulttuuri -aluetapahtuma ja Pirkanmaan nuorisofoorumi, joka on maakunnallinen nuorisovaltuustojen yhteistapaaminen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kunnan nuorisotyön palveluihin ovat oikeutettuja kaikki kunnassa asuvat alle 29-vuotiaat.

Toimi näin

Lisätietoja ja yhteystiedot löydät Nokian kaupungin verkkosivuilta. Meidän toimintaa voit seurata myös Nuorten Nokian Instagramista ja Facebookista.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton