Nuorisopalvelut

Kunnallinen nuorisotyö muodostuu useista eri osa-alueista. Toiminnan perustana ovat nuorten terveen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen. Kunnallisen nuorisotyön pääasiallinen kohderyhmä ovat 13-17-vuotiaat nuoret. Toimintaa järjestetään myös muille ikäryhmille. Kaiken toiminnan perustana on lasten ja nuorten osallistaminen toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä, turvallisten aikuiskontaktien tarjoaminen monipuolisissa kasvatuksellisissa toiminnoissa ja viihtyisissä olosuhteissa. Käytössä on monenlaisia toimintamenetelmiä.

Alle 29-vuotiailla on oikeus saada nuorten tieto- ja neuvontapalveluja. Niitä tuottavat kunnat ja järjestöt. Palvelu voi olla henkilökohtaista, tai se voidaan toteuttaa esimerkiksi verkkopalveluna. Nuoret voivat myös itse toimia palveluissa vertaistiedottajina ja -neuvojina toisilleen.

Tieto- ja neuvontapalveluissa selvitettävät kysymykset voivat liittyä esimerkiksi asumiseen, työllisyyteen, opiskeluun, ulkomailla työskentelyyn, kursseihin, vaihto-opiskelumahdollisuuksiin, matkailuun, terveyteen, ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja oikeuksiin.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kunnan nuorisotyön palveluihin ovat oikeutettuja kaikki kunnassa asuvat alle 29-vuotiaat.

Toimi näin

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelua tarjotaan verkkopalveluna. Toiminnasta saa lisätietoja Nokian kaupungin verkkosivuilta, nuoriso-ohjaajilta sekä nuorisotiloilta.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Nuorisotyö toimii tänä päivänä moninaisesti.

Perinteisin työmuoto on nuorisotilatoiminta, jota on tarjolla kolmella varsinaisella nuorisotilalla Nuorisokahvila Nuksussa uimahallilla, Harjuniityn koulun yhteydessä olevissa nuorisotiloissa ja Koskenmäki-talossa Koskenmäen kirjaston entisissä tiloissa. Kerran viikossa avaa ovensa Tyttöjen tila, joka toimii Kerholan kellarissa.Nuorisotiloilla on tarjolla monenlaista tekmistä eri ikäisille lapsille ja nuorille. Alakoulun yläluokkalaiset pääsevät tiloille klubitoiminnan merkeissä ja vanhemmille yli 13-vuotiaille on tarjolla avointa nuorisotilatoimintaa. Tiloilla lapset ja nuoret pääsevät mukaan sekä toiminnan suunnitteluun että toteuttamiseen.

Perinteisen tilatoiminnan lisäksi teemme nuorisotyötä myös kouluissa mm. vältuntitoiminnan, ryhmäytysten ja kuudesluokkalaisten elämänhallintatuntien merkeissä. Vanhempia nuoria kohtaamme toisen asteen kouluilla mm. valmistuvien nuorten itsenäisen elämän – tunneilla.

Meillä toimii myös Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto, joiden kautta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon ja ajaa eteenpäin merkitykselliseksi kokemiaan asioita.

Teemme kulttuurista nuorisotyötä, järjestämme tapahtumia, konsertteja ja pajoja. Teemat vaihtelevat vuosittain.

Joskus elämä voi yllättää isojen tai pienien haasteiden muodossa. Silloin voi olla apua erityisnuorisotyöstä tai etsivästä nuorisotyöstä .  Niiden kautta voi saada mm. yksilöohjausta erilaisissa elämän haasteissa aina yksinäisyydestä  koulutus- tai työpaikan löytymiseen.

Nuorisotyö on myös seudullista. Toimimme kiinteässä yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa ja meillä on yhteinen seudullinen nuorisotyöohjelma 2017-2020. Lisäksi järjetämme yhdessä kuntarajat ylittäviä toimintoja ja toteutamme joka toinen vuosi seutukunnallisen nuorisokyselyn.