Hyvinvoiva nokialainen

Hyvinvointi ja terveys ovat hyvän olon kulmakiviä. Ne vaihtelevat elämäntilanteemme mukaan, mutta niihin voi myös vaikuttaa omien valintojensa kautta. Elintapojen muuttaminen voi kuitenkin tuntua hankalalta aloittaa. Mitä minun pitäisi tehdä? Mistä voisin aloittaa?

Hyvinvoiva nokialainen -nettisivuille on kerätty tietoa, ohjeita, tukea ja palveluita omien elintapojen tarkasteluun liittyen. Sivujen sisältöä voi käyttää omatoimisesti omien elintapojen pohdintaan tai etsiä eri aiheisiin liittyviä asiantuntijoiden tarjoamia palveluita. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa syömisestä, liikkumisesta, terveysneuvonnasta, mielen hyvinvoinnista sekä riippuvuuksista.

Hyvinvoiva nokialainen -nettisivut ovat jaettu työikäisiä sekä lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskeviin osioihin. Sivuston sisältöjen kehitys jatkuu edelleen vuosina 2022-2023 ja sivuille on tulossa ikäihmisten osio vuoden 2023 aikana.

Voit antaa palautetta, toiveita tai kehittämisehdotuksia Hyvinvoiva Nokialainen -sivustosta tällä lomakkeella.

Hyvinvoiva nokialainen -sivut ovat osa Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen (PirSOTE) toteuttamista.