Hankkeet

Emäkosken koulu on aktiivisesti liikkuva koulu. Sporttarit ideoivat koko koulua liikuttavia tempauksia.
Koulumme on mukana Erasmus- hankkeessa Smarter, greener, safer.

Liikkuva koulu

Emäkosken koulu on Liikkuva koulu -hankkeessa, jonka tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Liikkuvassa koulussa on olennaista

käyttää lihaksia sekä koulussa että koulumatkoilla
tehdä ja toimia
vähentää ja tauottaa istumista
Tutustuthan, miten emäkoskilaiset toteuttavat Liikkuva koulu -toimintaa.

Liikkuvan koulun vuosi
Välituntitekemistä
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat myöntäneet Nokian kaupungille Liikkuva koulu -palkinnon vuonna 2015. Tutustu tarkemmin Liikkuvaan kouluun hankkeen omilla sivuilla liikkuvakoulu.fi.

Sporttarit

Sporttarit ovat koulumme oppilaita, jotka järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri vuoden liikunnallisesta joulukalenterista kaupunkisotaan. Tavoitteena on tarjota aktiivista ja mukavaa tekemistä yhdessä oman luokan kesken.

Sporttarit ovat käyneet HLU:n välkkärikoulutuksen. Sporttarina toimiseen tarvitset koulutuksen lisäksi vain aktiivisuutta, myönteistä asennetta ja halukkuutta järjestää oppilaille kivaa tekemistä. Sporttariksi voi hakea kaikki halukkaat luokkatasoon katsomatta.

Sporttaritoimintamme käynnistyi keväällä 2014. Ensimmäiset Sporttarit toimivat pioneereinä uuden välituntikulttuurin luomisessa. Nykyään koulumme välituntikulttuuri on huomattavasti aktiivisempi. Näin toiminnan painopiste onkin siirtynyt enemmän erilaisiin tempauksiin ja luokkien välisiin leikkimielisiin kilpailuihin.

Seuraa sporttareita  blogista.

Erasmus-hanke

Syksyllä 2017 on käynnistynyt  uusi kaksivuotinen Erasmus+ -hanke  Smarter…Greener..Safer…- Erasmus Ka2+hanke, jossa on mukana viisi maata: Puola, Suomi, Italia, Portugali ja Kroatia. Teemana on kestävä kehitys. Hankkeessa tehdään yhdessä suunniteltuja kierrätykseen ja ympäristön ja energian säästämiseen liittyviä tehtäviä. Hanketta koordinoi Puolan koulu. Emäkosken koulussa hanketta koordinoivat rehtori Eija Paukkuri ja projektitöitä englannin ja ruotsin kielen opettaja Anne Nurmi.

Hankkeeseen liittyy sekä opettajien että oppilaiden liikkuvuus.