Perheiden tuki varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen erityissosionomi on varhaiskasvatuksen työntekijä, joka tukee ja konsultoi tarvittaessa vanhempia ja kasvatushenkilöstöä lasten ja perheiden asioissa. Varhaiskasvatuksen erityissosionomin palvelut on tarkoitettu ennakoivana ja varhaisena tukena Nokian varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheille. Häneen voi olla yhteydessä perheen arkeen liittyvissä asioissa. Työn tarkoituksena on löytää yhdessä vanhempien kanssa keinoja arkeen, vuorovaikutukseen lapsen kanssa sekä perheen voimavarojen vahvistamiseen. Yhteistyö on luottamuksellista, maksutonta ja jokainen kohtaaminen suunnitellaan perheen tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen erityissosionomi toimii huoltajan suostumuksella yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön, erityisopettajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen erityissosionomi tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja ohjaa tarvittaessa perheitä saamaan tukea myös varhaiskasvatuksen ulkopuolelta esimerkiksi sosiaalipalveluista.

Saat varhaiskasvatuksen erityissosionomiin yhteyden puhelimitse, sähköpostilla tai varhaiskasvatuksen henkilökunnan kautta. Tapaamiset ja keskustelut voidaan järjestää puhelimitse, lapsen omalla päiväkodilla tai erityissosionomin toimistolla.