Maanhankinta ja -luovutus

Hankimme maa-alueita omistukseemme raakamaana ennen asemakaavoitusta yhdyskuntarakentamisen ja virkistyksen tarpeisiin. Maata luovutetaan asemakaavan mukaisina rakennuspaikkoina asuin- ja teollisuuskäyttöön.

Maanhankinta

Maanhankinta kohdennetaan erityisesti Tampereen seudun rakennesuunnitelman toteuttamisohjelman mukaisille alueille. Tavoitteena on, että kaavoittamatonta maata eli raakamaata tulisi olla vähintään 10 vuoden kaavoitustarvetta vastaavasti. Huolehdimme siitä, että Nokian kaupungin talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettuja tontinluovutus- ja kaavoitustavoitetta varten tarvittava maavaranto on käytettävissä.

Halutessasi myydä raakamaata kaupungille, ota yhteyttä tonttipäällikkö Harri Järvenpäähän.

Maanluovutus

Tonttien luovutuspolitiikalla tähtäämme tasapanoiseen kaupunkirakenteeseen, sosiaalisesti  monipuolisiin asuntoalueisiin, julkisten palvelujen tehokkaaseen hyödyntämiseen, elinkeinoelämän kehittymiseen ja kilpailukykyyn Tampereen kaupunkiseudulla. Pitämällä pientalotonttitarjonta kysyntää vastaavalla tasolla, voimme hillitä asemakaava-alueen ulkopuolelle suuntautuvaa rakentamista.