Maisematyölupa

Maisematyöluvan tarvitset asemakaava-alueella maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen ellei toimenpiteen vaikutusta katsota vähäiseksi. Myös yleiskaava-alueella lupa on tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Luvan tarpeen arvioi aina viranomainen, ota yhteyttä ennen toimenpiteeseen ryhtymistä

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella.

Toimi näin

Maisematyölupaa voit hakea sähköisesti http://www.lupapiste.fi-palvelun kautta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Maisematyöluvasta perittään rakennusvalvontataksan mukainen maksu.