Asiakasraadit

Asiakasraadit ovat osa palvelujen kehittämistämme. Asiakasraadeissa joukko palvelun hyvin tuntevia asiakkaita osallistuu palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arvioimiseen yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa. Asiakasraadit voivat olla jatkuvia, yhtä palvelua säännöllisesti käsitteleviä, tai niitä perustetaan määräajaksi jonkun yksittäisen palvelun kehittämiseen.

Tällä hetkellä asiakasraatitoimintaa on esimerkiksi sosiaalipalveluissa.

Sosiaalityön asiakasraati

Sosiaalityön asiakasraati perustettiin Nokialle syksyllä 2014 aikuissosiaalityön kehittämishankkeen (SOS II-hanke) tuella. Raadin tavoitteena on saada asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen.

Asiakasraati koostuu sosiaalipalveluita tuntevista asiakkaista, joilla on halua ja intoa vaikuttaa palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Tarkoituksena raadissa on keskustella, pohtia ja viedä eteenpäin yhteisesti sovittuja kehittämisideoita Nokian kaupungin perusturvakeskuksen ja verkoston työntekijöille sekä päättäville tahoille. Asiakasraatilaiset voivat myös tulla esittelemään kehittämisideoita eri tahoille ja tarjota asiakasnäkökulman palveluiden suunnitteluun myös erilaisissa työryhmissä.

Raati kokoontuu noin joka toinen kuukausi, ja se työskentelee kokouskäytännön mukaisesti esityslistan ja muistioiden avulla.