Pintavesien laatu

Seuraamme pienvesien ja reittivesistöjen tilaa säännöllisin tutkimuksin. Kesällä keräämme tietoja leväesiintymistä.

Reittivesien vedenlaatu on kahden vuosikymmenen kuluessa muuttunut selvästi paremmaksi. Erityisesti teollisuus ja kunnat ovat alentaneet merkittävästi jätevesikuormitusta. Tästä huolimatta sinileväkukinnat rajoittavat ajoittain vesien käyttöä talousvetenä. Reittivesien kalojen makuvirheet ovat nykyisin harvinaisia.

Kaupunki ja teollisuus raportoivat säännöllisesti jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta ja päästöistä. Pyhäjärven, Kuloveden ja Siuronreitin veden laatua ja kalastoa seurataan vuosittain julkaistavissa tarkkailuraporteissa.

Uusimmat järvien ja jokien vedenlaadun seurantaraportit löytyvät julkaisut– sivulta. 1960-1990-luvuilla kerättyä tutkimustietoa Nokian kaupungin alueella sijaitsevista järvistä ja joista löytyy Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen sivuilta.

Järviwiki on Suomen järvien oma verkkopalvelu. Järviwikistä näet kesäisin sinilevätilanteen. Palvelussa voit myös jakaa havaintojasi ja valokuviasi järvistä sekä keskustella muiden käyttäjien kanssa.