Nokian Kulttuuripolku

Nokian Kulttuuripolku on suunnitelma lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatuksesta Nokialla osana päivähoito- ja koulupäivää. Kulttuuripolkua toteuttavat Nokian kaupungin sivistyspalveluiden kulttuuri- ja kirjastopalvelut, varhaiskasvatus ja perusopetus, toimintaa koordinoi kaupungin kulttuuripalvelut. Kulttuuripolun sisältöjä toteutetaan yhdessä lukuisten eri toimijoiden kanssa.

Suunnitelma pohjaa Nokian omaan kulttuuritarjontaan ja -perintöön. Lapsi saa tietoa paikkakunnan kulttuuritarjonnasta, paikoista, tapahtumista ja tarinoista. Kulttuuripolku tekee tutuksi paitsi nokialaista myös suomalaista kulttuuriperintöä sekä kulttuurista moninaisuutta. Kulttuuripolulla lapsi ja nuori pääsee osalliseksi monipuolisesti eri taiteen lajeista.

Nokian Kulttuuripolku on liitetty osaksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmia.

Kulttuuripolku takaa tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua ja tutustua taiteeseen ja kulttuuriin. Lapsen ja nuoren taidot ymmärtää, arvioida, käyttää ja muokata kulttuuria kehittyvät, mikä tukee lapsen kulttuuri-identiteetin kasvua. Kulttuuri ja taide edistävät myös muiden aineiden oppimista tuomalla siihen uusia tapoja ja menetelmiä. Kulttuuripolun sisällöt tarjoavat lapsille onnistumisen kokemuksia.

Kulttuuripolkua suunnittelevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työryhmät, joiden vetäjänä toimii kulttuurikoordinaattori. Nokialla kulttuuri- ja kirjastopalvelut ovat tehneet ns. koulu- ja päiväkotityötä 2000-luvun alusta saakka. Lähes saman ajan kaikilla kouluilla ja päiväkodeilla on toiminut kulttuurivastaavien verkosto linkkinä kulttuuripalveluihin.