Nokian kulttuuripolku

Nokian kulttuuripolku on lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatusta osana varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koulupäivää.

Ohjelmassa painottuu kaupungin kulttuuritarjonta ja -perintö, vierailijoita kuitenkaan unohtamatta. Kulttuuripolulla lapsi ja nuori pääsee osalliseksi monipuolisesti eri taiteen lajeista. Nokian kulttuuripolun perusopetuksen ohjelmaan voit tutustua sen omilla sivuilla.

Nokian kulttuuripolku on liitetty osaksi perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmia. Kulttuuripolkua toteuttavat Nokian kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, varhaiskasvatus ja perusopetus, toimintaa koordinoi kaupungin kulttuuripalvelut. Kulttuuripolun sisältöjä toteutetaan yhdessä lukuisten eri toimijoiden kanssa.

Nokialla kulttuuri- ja kirjastopalvelut ovat tehneet ns. koulu- ja päiväkotityötä 2000-luvun alusta saakka. Lähes saman ajan kaikilla kouluilla ja päiväkodeilla on toiminut kulttuurivastaavien verkosto linkkinä kulttuuripalveluihin.