Nokian kulttuuripolku

Nokian kulttuuripolku on lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatusta osana varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koulupäivää. Kulttuuripolkua toteuttavat Nokian kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, varhaiskasvatus ja perusopetus, toimintaa koordinoi kaupungin kulttuuripalvelut. Kulttuuripolun sisältöjä toteutetaan yhdessä lukuisten eri toimijoiden kanssa.

Ohjelmassa painottuu paikkakunnan kulttuuritarjonta ja -perintö, vierailijoita kuitenkaan unohtamatta. Kulttuuripolku tekee tutuksi nokialaista ja muuta suomalaista kulttuuriperintöä. Kulttuuripolulla lapsi ja nuori pääsee osalliseksi monipuolisesti eri taiteen lajeista.

Nokian kulttuuripolku on liitetty osaksi perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmia.

Lapsen ja nuoren taidot ymmärtää, arvioida, käyttää ja muokata kulttuuria kehittyvät, mikä tukee lapsen kulttuuri-identiteetin kasvua. Kulttuuri ja taide edistävät myös muiden aineiden oppimista tuomalla siihen uusia tapoja ja menetelmiä. Kulttuuripolun sisällöt tarjoavat lapsille onnistumisen kokemuksia.

Kulttuuripolkua suunnittelevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työryhmät, joiden vetäjänä toimii kulttuurikoordinaattori. Nokialla kulttuuri- ja kirjastopalvelut ovat tehneet ns. koulu- ja päiväkotityötä 2000-luvun alusta saakka. Lähes saman ajan kaikilla kouluilla ja päiväkodeilla on toiminut kulttuurivastaavien verkosto linkkinä kulttuuripalveluihin.