Hakeminen Nokian lukioon

 1. Nokian lukioon haetaan keväällä toisen asteen yhteishaussa. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.
 2. Nokian lukioon hakeva täyttää lisäksi lukion ainevalintalomakkeen (sähköinen Forms-kysely, hakukevät 2022). Lomake on täytettävä yhteishaun aikana 22.2.–22.3.2022. Kyselyssä kartoitetaan opintojesi ainevalintoja mm. lukujärjestyksesi laatimista varten. Mieti siis
  • mitä kieliä haluat opiskella lukiossa
  • valitsetko pitkän vai lyhyen matematiikan
  • haluatko opiskella fysiikkaa enemmän kuin yhden kurssin
  • mitä ykkösille tarkoitettuja koulukohtaisia opintojaksoja haluat valita (kyselyssä on vaihtoehdot).
 3. Urheiluluokalle pyrkivä täyttää lisäksi erillisen tulostettavan hakulomakkeen urheiluluokalle, hakukevät 2022 (pdf). Palauta hakulomake lukion kansliaan yhteishaun päättymiseen 22.3.2022 mennessä.

 

 • Kaikki hakijat tekevät kohdat 1 ja 2.
  • Jokainen urheiluluokalle hakeva tekee kohdat 1, 2 ja 3.
 • Opiskelijat valitaan lukioon lukuaineiden keskiarvon perusteella. Keskiarvoraja Nokian lukioon on vähintään 7,3. Huomioi, että alin sisäänpääsyraja määrittyy kuitenkin vuosittain hakijamäärän mukaisesti, joten sisäänpääsyraja voi olla korkeampi kuin edellä mainittu alin mahdollinen keskiarvoraja. Edellisen kevään haussa keskiarvorajaksi muodostui 7,75.
 • Aloituspaikkoja on 170. (Paikkoja lisättiin alkuperäisestä 145, päätös lisäämisestä tehtiin 21.2.2022.)