Säännöt, ohjeet ja delegointipäätökset

Hallintosäännössä määrätään kaupungin eri viranomaisista, niiden toiminnasta ja toimivallan jaosta.

Hallintosääntö 21.9.2020 (pdf)

Nokian kaupunkikonsernin konserniohjeella luodaan puitteet kaupungin omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Nokian kaupungin konserniohje 1.7.2019 (pdf)

Nokian kaupunginhallitus ohjaa asiakirjahallinnon toimintaohjeella kaupunkiorganisaation asiakirjahallintoa ja sen hoitamista.

Nokian kaupungin asiakirjahallinnon toimintaohje (kaupunginhallitus 1.2.2021 § 20) (pdf)

 

Toimivallan siirtopäätösten avulla toimielimet, luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat siirtäneet eli delegoineet toimivaltaansa.