Säännöt, ohjeet ja delegointipäätökset

Hallintosäännössä määrätään kaupungin eri viranomaisista, niiden toiminnasta ja toimivallan jaosta.

Nokian kaupungin hallintosääntö 1.9.2021 (pdf)

Nokian kaupunkikonsernin konserniohjeella luodaan puitteet kaupungin omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Nokian kaupungin konserniohje 1.7.2019 (pdf)

Nokian kaupunginhallitus ohjaa asiakirjahallinnon toimintaohjeella kaupunkiorganisaation asiakirjahallintoa ja sen hoitamista.

Nokian kaupungin asiakirjahallinnon toimintaohje (kaupunginhallitus 1.2.2021 § 20) (pdf)

Toimivallan siirtopäätösten avulla toimielimet, luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat siirtäneet eli delegoineet toimivaltaansa.

 

Vaikutusten ennakkoarviointi (voimassa 1.5.2018 alkaen)

Vaikutusten ennakkoarviointi Nokian kaupungin päätöksenteon valmistelussa, ohje valmistelijoille ja esittelijöille (pdf)

Vaikutusten ennakkoarviointi kaupungin päätöksenteossa (EVA-taulukko) (pdf)

Lapsivaikutusten arviointi osana päätöksentekoa, kaavio (pdf)