Säännöt ja ohjeet

Hallintosääntö

Kaupunginvaltuusto on 15.5.2017 § 54 hyväksynyt Nokian kaupungin hallintosäännön, joka on tullut voimaan 1.6.2017. Hallintosäännössä määrätään kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, taloudesta ja valvonnasta, valtuuston toimintaan liittyvistä asioista, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista.

Hallintosääntöön on koottu kaikki hallintosäännöllä määrättävät asiat. Valtuuston työjärjestys, luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö ja tarkastussääntö on kumottu.

Järjestyslaki

1.10.2003 astui voimaan koko maan kattava yleinen järjestyslaki, joka korvasi olemassa olleet, keskenään hyvinkin erilaiset, kuntien omat järjestyssäännöt. Järjestyslaki pyrkii edistämään järjestystä ja turvallisuutta yleisillä paikoilla. Järjestyslaki koskee yleisesti käytettäviä paikkoja riippumatta paikan omistajasta.

Järjestyslaki (612/2003) kokonaisuudessaan löytyy Finlex-lakitietokannasta.