Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulorajan, maksuprosentin sekä valittujen varhaiskasvatustuntien mukaan. Lisätietoja oheisesta tiedotteesta.

Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.
E-laskusopimuksen voi tehdä omassa verkkopankissa.

Kesken toimintavuoden aloittavien perheiden tulee toimittaa tulotiedot viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin hoito on alkanut.
Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, peritään korkein maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei alenneta takautuvasti.

Varhaiskasvatusmaksujen määrittämisen perusteena olevat tulotiedot tarkistetaan samanaikaisesti indeksikorotusten kanssa joka toinen vuosi.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa perheen (= yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset) olosuhteissa tapahtuvista muutoksista .

  • tulotietojen muutos / henkilö
  • perhekoon muutos
  • lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu

Tiedot muuttuneista tuloista on ilmoitettava välittömästi sähköisen asioinnin kautta tai sähköpostitse asiakasmaksut@nokiankaupunki.fi
tai postitse osoitteella Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut,
Harjukatu 21, 37100 Nokia.
Tulotietojen muutokset tulevat voimaan niiden toimittamista seuraavan kuukauden alusta.

Muuttuneen hoidontarpeen vuoksi huoltajat ilmoittavat uudet tuntisopimusrajat lomakeella tuntiaikaperusteisesta varhaiskasvatuksesta..

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin.

 

TULORAJAT, JOILLA MÄÄRÄYTYY KORKEIN MAKSU

Perheen koko Korkeimman 295,00 euron maksun tuloraja 1.8.2022 alkaen
2 5670
3 6615
4 7024
5 7534
6 8041