Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulorajan, maksuprosentin sekä valittujen varhaiskasvatustuntien mukaan. Lisätietoja oheisesta tiedotteesta.

Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.
E-laskusopimuksen voi tehdä omassa verkkopankissa.

Kesken toimintavuoden aloittavien perheiden tulee toimittaa tulotiedot viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin varhaiskasvatus on alkanut.
Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, peritään korkein maksu.

1.3.2023 alkaen asiakasmaksu korjataan takautuvasti, mikäli asiakas tekee oikaisuvaatimuksen ja toimittaa tulotiedot. Mikäli asiakas haluaa asiakasmaksun korjaamista, kannattaa ensin olla yhteydessä asiakaslaskutuksen toimistosihteeriin jonka kanssa voi keskustella maksun korjaamisesta. Ohjeet virallisen oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät maksupäätökseltä.

Varhaiskasvatusmaksujen määrittämisen perusteena olevat tulotiedot tarkistetaan samanaikaisesti indeksikorotusten kanssa joka toinen vuosi.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa perheen (= yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset) olosuhteissa tapahtuvista muutoksista .

  • tulotietojen muutos / henkilö
  • perhekoon muutos
  • lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu

Tiedot muuttuneista tuloista on ilmoitettava välittömästi sähköisen asioinnin kautta tai sähköpostitse asiakasmaksut@nokiankaupunki.fi
tai postitse osoitteella Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut,
Harjukatu 21, 37100 Nokia.
Tulotietojen muutokset tulevat voimaan niiden toimittamista seuraavan kuukauden alusta.

Muuttuneen hoidontarpeen vuoksi huoltajat ilmoittavat uudet tuntisopimusrajat lomakkeella tuntiaikaperusteisesta varhaiskasvatuksesta..

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia.
Kaikille asiakkaille tehdään uusi maksupäätös 1.3.2023 alkaen. Uusia tulotietoja ei tarvitse toimittaa, ellei tuloissa ole tapahtunut muutosta tai maksu on aiemmin määritelty maksimitulojen mukaan ja uusien tulorajojen mukaan maksu muuttuisi. Em. tapauksissa tulotositteet on toimitettava 17.3.mennessä.

Tulorajat, joilla määräytyy korkein maksu

Perheen koko Korkeimman 295,00 euron maksun tuloraja 1.3.2023 alkaen
2 6626
3 7750
4 8427
5 9105
6 9780