Etsivä harrastustoiminta

Etsivä harrastustoiminta on osa Harrasta Nokialla toimintaa. Etsivän harrastustoiminnan tarkoitus on tavoittaa niitä perusopetusikäisiä lapsia ja nuoria, joilla ei ole mielekästä vapaa-ajan tekemistä tai omaa harrastusta.

Ketkä toimivat etsivinä?

Etsivässä harrastustoiminnassa on mukana kaupungin opetushenkilöstö, oppilashuolto ja nuorisotyöntekijät sekä muut sidosryhmät. Jokaisella alakoululla on nimetty harrastusvastaava ja yläkoululla koulunuorisotyöntekijä, jotka tekevät etsivää työtä osana koulun arkea. Työtä koordinoi kerhotoiminnan koordinaattori sekä nuorisopalveluiden nuorisokoordinaattori.

Miten etsivää harrastustoimintaa toteutetaan?

Yksinkertaisimmillaan etsivä harrastustyö on sitä, että lapsen tai nuoren tunteva aikuinen juttelee hänen kanssaan vapaa-ajan viettämisestä ja harrastuksista. Aikuinen voi vinkata kaupungin maksuttomista harrastusryhmistä tai muusta paikallisesta harrastustoiminnasta.

Myös huoltajat voivat olla yhteydessä Harrasta Nokialla harrastuskoordinaattoriin. Koordinaattorin kanssa voidaan kartoittaa juuri tietylle lapselle tai nuorelle sopivia harrastusryhmiä.

Kohdennettu etsivätoiminta ja harrastuskokeiluryhmät

Lukuvuonna 2023-2024 etsivää harrastustoimintaa toteutetaan kohdennetusti 4.-luokkalaisille. Lukuvuoden aikana tehtävän kyselyn ja yhteydenottojen avulla pyritään kartoittamaan harrastamattomia oppilaita ja löytämään heille harrastuksia.