Etsivä harrastustoiminta

Etsivä harrastustoiminta on osa Harrasta Nokialla toimintaa. Etsivän harrastustoiminnan tarkoitus on tavoittaa niitä perusopetusikäisiä lapsia ja nuoria, joilla ei ole mielekästä vapaa-ajan tekemistä tai omaa harrastusta.

Ketkä toimivat etsivinä?

Etsivässä harrastustoiminnassa on mukana kaupungin opetushenkilöstö, oppilashuolto ja nuorisotyöntekijät sekä muut sidosryhmät. Jokaisella alakoululla on nimetty harrastusvastaava ja yläkoululla koulunuorisotyöntekijä, jotka tekevät etsivää työtä osana koulun arkea. Työtä koordinoi Harrasta Nokialla harrastuskoordinaattori sekä nuorisopalveluiden nuorisokoordinaattori.

Miten etsivää harrastustoimintaa toteutetaan?

Yksinkertaisimmillaan etsivä harrastustyö on sitä, että lapsen tai nuoren tunteva aikuinen juttelee hänen kanssaan vapaa-ajan viettämisestä ja harrastuksista. Aikuinen voi vinkata kaupungin maksuttomista harrastusryhmistä tai muusta paikallisesta harrastustoiminnasta.

Huoltajat voivat olla yhteydessä Harrasta Nokialla harrastuskoordinaattoriin. Koordinaattorin kanssa voidaan kartoittaa juuri tietylle lapselle tai nuorelle sopivia harrastusryhmiä.

Kohdennettu etsivätoiminta ja harrastuskokeiluryhmät

Lukuvuonna 2023-2024 etsivää harrastustoimintaa toteutetaan kohdennetusti 4.-luokkalaisille. Syksyllä tehtävän kyselyn ja yhteydenottojen avulla pyritään kartoittamaan oppilaita, jotka voisivat hyötyä etsivästä harrastustoiminnasta. Näitä oppilaita pyydetään mukaan harrastuskokeiluryhmään.

Kokeiluryhmät ovat pienryhmiä, jotka kokoontuvat noin viisi kertaa. Ryhmien tarkoitus on tutustua Harrasta Nokialla harrastusryhmiin sekä muuhun paikalliseen harrastustoimintaan. Tutustumiset ja vierailut toteutetaan oppilaiden toiveita kuunnellen. Harrastuskokeiluryhmät ovat maksuttomia ja kuljetusoppilaiden kulkeminen otetaan huomioon.