Luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot vaativat luvan tai ilmoituksen tekemistä.

Muun muassa ympäristöluvan hakemiseen tarvittavat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Luvat-sivulta. Lisäksi voit seurata vireillä olevien lupa-asioiden käsittelyä. Kuulutettavien lupahakemusten materiaalit lisätään Vireillä olevat luvat– alasivulle.

Ympäristönsuojeluyksikkö neuvoo tarvittaessa muille viranomaisille tehtävistä ilmoituksista. Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.