Luvat ja ilmoitukset

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot vaativat luvan tai ilmoituksen tekemistä.

Lomakkeet ja tarvittavat ohjeet löytyvät Luvat– ja Ilmoitukset -sivulta. Nokian kaupungin ympäristönsuojelu on siirtynyt osittain lupahakemusten ja ilmoitusten hakemisessa sähköiseen järjestelmään. Sähköinen Lupapiste -palvelu kattaa tällä hetkellä

  • maa-ainesluvan
  • ympäristöluvan
  • meluilmoituksen
  • ilmoituksen koeluontoisesta toiminnasta

Nokian kaupungin alueella tällä hetkellä vireillä olevien ympäristö- ja maa-aineslupa-asioiden käsittelyä voit seurata Vireillä olevat luvat sivulta. Kuulutettavien lupahakemusten materiaalit lisätään sivulle. Kuulutettavana olevat hakemus- ja ilmoitusasiakirjat sekä päätökset löytyvät heti internet-sivujen etusivulta.

Ympäristönsuojeluyksikkö neuvoo tarvittaessa muille viranomaisille tehtävistä ilmoituksista. Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.