Asioiden käsittelyajat

Hallintolain 23 a §:n mukaan viranomaisen on määriteltävä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta.

Odotettavissa olevat Nokian kaupungin käsittelyajat keskeisissä asiaryhmissä ovat seuraavat:

 

Sivistyspalvelut
Toissijaisen koulupaikan myöntäminen 1-2 viikkoa
Maksuttoman oppilaskuljetuksen myöntäminen koulumatkan vaarallisuuden perusteella 1-2 viikkoa
Oppilaan ottaminen pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin 1-2 viikkoa
Päätös oppilaan erityisestä tuesta 1-2 viikkoa
Päätös erityisestä tuesta esiopetuksessa 1-2 viikkoa
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset 1 viikko
Vapaa-aikapalveluiden vakiovuoropäätökset koulujen toiminta-ajalle ja kesäajalle vuoroihin on tietty hakuaika, jonka päätyttyä päätökset tehdään noin kuukaudessa
Projektiavustuspäätökset yli 1 000 € noin kuukausi
Projektiavustuspäätökset alle 1 000 € 1-2 viikkoa
Kaupunkikehityspalvelut
Rakennuslupa 4 vko
Toimenpidelupa 3 vko
Maisematyölupa 2 kk
Purkamislupa 4 vko
Poikkeamislupa 2 kk
Suunnittelutarveratkaisu 2 kk
Työnjohtajan hyväksyminen/ilmoitus 2 vko
Tontin lohkominen 1 kk
Tonttijako 1 kk
Ympäristölupahakemus 4 kk
Maa-aineslupahakemus 5 kk
Meluilmoitus 1 kk
Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesi-, viemäri- tai hulevesiverkostoon liittymisestä 2 kk
Hakemus käytöstä poistetun kemikaalisäiliön jättämiseksi maaperään 1 kk
Rakennuksen sijainnin merkintä 3 arkipäivää
Rakennuksen sijaintikatselmus 2 viikkoa
Lohkomisen maastotyöt 1 viikko
Rajan merkintä, osoitteet ym. 2 viikkoa