Valmistavaan opetukseen ilmoittautuminen

Valmistavaan opetukseen ilmoittautuminen / Application for preparatory teaching

Valmistavaa opetusta järjestetään alle 17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taidon taso ei mahdollista opiskelua esiopetuksen tai perusopetuksen ryhmissä. Valmistavaan opetukseen on oikeutettu myös lapsi, joka on syntynyt Suomessa, mutta jonka kielitaito vaatii vielä vahvistamista ennen perusopetukseen siirtymistä.
Preparatory education is organized for children and young people under the age of 17, whose level of Finnish language skills does not allow studying in pre-school or basic education groups. A child who was born in Finland, but whose language skills still need to be strengthened before entering basic education, is also entitled to preparatory education.

 • Oppilaan perustiedot / Basic information about the student

 • Kutsumanimi on yksi etunimistä, älä syötä lempinimiä. / Preferred name is one of given names. Do not fill nickname as preferred name.
 • Jos lapsella ei ole suomalaista henkilötunnusta, kirjoita se esimerkiksi muodossa 010115Axxxx (syntymäaika ja loppuosa xxxx) / If the child doesn't have a Finnish personal identity code yet, enter the personal identity number for example 010115Axxxx (date of birth and xxxx).
 • Huoltajatiedot / Parent and guardian information

 • Kirjoita nimen lisäksi myös huoltajatyyppi (viranomainen, sijaisvanhempi tms.) / Mark name and type of guardian (public authority, foster parent etc.)
 • Millä kielellä äiti/isä/muu huoltaja asioi? Onko tarvetta tulkille? Millä kielellä? / What language does the mother/father/other guardian use? Need for an interpreter? Which language?
 • Oppilaan aikaisempi koulunkäynti / Student's previous schooling

 • Lisätietoa esimerkiksi aiemmasta koulutaustasta, oppimisvaikeuksista, sairauksista tai allergioista, joista koulun on hyvä olla tietoinen. / E.g. schooling background, learning problems, sickness or allergies which should be considered at school.
 • Tietosuojaselosteet ja rekisteröidyn oikeudet / Terms and approval

  Yhteystietoni lähettäessäni hyväksyn / hyväksymme, että ne tallennetaan kunnan järjestelmiin ja että niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Esi- ja perusopetuksen oppilasrekisterin tietosuojaseloste löytyy: www.nokiankaupunki.fi > kaupunki ja hallinto > asiointi > tietosuoja ja rekisteriselosteet / By sending my contact information, I / we agree that they will be stored in the municipality's systems and that they will be used as described in the privacy statement. You can find the Privacy Statement of the student register of pre-primary and basic education here: www.nokiankaupunki.fi > kaupunki ja hallinto > asiointi > tietosuoja ja rekisteriselosteet
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.