Oppilaanohjaus

OPPIMAAN OHJAAMINEN

Oppilaan ohjaus on koko perusopetuksen ajan jatkuva oppimisen tukikeino. Ohjauksen tarkoitus on tukea, auttaa ja ohjata oppilasta niin, että oppilas selviytyy mahdollisimman hyvin opinnoistaan, pystyy tekemään parhaalla tavalla soveltuvat jatkokoulutus- ja uravalintaratkaisut.

Ohjauksen keskeisiä tavoitteita on tukea oppilaan hyvää oppimista ja kasvua, toimia yhteistyössä huoltajien, eri opettajien ja muun ammattihenkilöstön kesken sekä antaa huoltajille ja oppilaalle tietoa oppimispolusta, opiskelun jatkumosta, eri valintamahdollisuuksista. Tiedottaminen koulun työtavoista, ohjauksesta ja muusta tuesta perheille on keskeinen osa koulun ohjaustoimintaa. Ohjauksen tavoitteena on myös ehkäistä vaikeuksien syntymistä ja ohjata oppilasta oikealle polulle jatkokoulutusta ja työelämää ajatellen.

Alakoulussa ohjaus painottuu opiskelutaitojen kehittämiseen, omien vahvuuksien ja harjoitusta kaipaavien taitojen tunnistamiseen  eri oppiaineiden yhteydessä. Oppilas saa myös tietoa työelämästä, opiskelumahdollisuuksista, eri valintojen merkityksestä ja yhteiskunnasta yleensä.