Tonttipuiden kaataminen

Puiden kaataminen asemakaava-alueilla on luvanvaraista toimintaa riippumatta siitä onko kyseessä vuokra- vai omistustontti. Tonttipuiden kaatoluvat myöntää kaupunginpuutarhuri. Kaatoluvan saaneiden puiden poisto ja myös puutavara jäävät tontin haltijalle.

Kaikki linnut ovat rauhoitettuja pesimäaikana. Tästä syystä myös tonttipuiden kaatoja tulisi välttää tärkeimpään pesimäaikaan, joka ELY-keskuksen suositusten mukaisesti on vuosittain 15.4.-31.7.

Puunkaatoluvan hakeminen

Puunkaatoluvan pyynnöt lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kaupunginpuutarhuri@nokiankaupunki.fi. Viestiin tulee liittää yhteystiedot, syyt halutulle puunkaadolle sekä valokuvia tilanteesta. Lisäksi mukana tulee olla kauempaa kadulta otettu valokuva, jossa näkyy tontti kokonaisuudessaan. Valokuvien kuvakoon tulisi olla kohtuullisen pieni, jotta kuvat tulevat sähköpostitse läpi.

Tonttipuiden kaadon luvanvaraisuuden syynä on halu varmistua siitä, että kaupunkikuva säilyy riittävän puustoisena myös tonttien osalta. Kaatoluvan arvioinnissa tarkastellaan puun kuntoa, merkittävyyttä maisemassa, puulajin harvinaisuutta sekä puun mahdollisesti tontille ja sen rakenteille aiheuttamaa haittaa.