Rakentamisen luvat ja luvanvaraisuus

Rakennettuun ympäristöön sekä rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet ovat lähes aina luvanvaraisia. Tästä syystä rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa, jolloin voimme yhdessä selvittää minkälaisia lupia, suunnitelmia ja suunnittelijoita hankkeesi edellyttää.

Ennakko-ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on, että lupahakemuksesi liitteineen voidaan jättää käsiteltäväksi mahdollisimman täydellisenä, jolloin myös sen käsittely on sujuvampaa ja nopeampaa.

Rakentamisen luvanvaraisuudesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa, pykälissä 125 – 128. Rakentamisen luvanvaraisuudesta voidaan myös antaa kuntakohtaisia tarkentavia määräyksiä kunnan rakennusjärjestyksessä (pdf).