Tytäryhtiöt

Nokian Jäähalli Oy

Nokian Jäähalli Oy:n toimialana on jäähallikiinteistöjen ja niihin välittömästi liittyvien tilojen hallinta, omistaminen ja vuokraaminen. Erityisesti yhtiön tehtävänä on jäähallien jääajan vuokraaminen. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu, vaan yleishyödyllinen toiminta eikä yhtiö jaa voittoa omistajilleen. Yhtiön pääasiallinen tarkoitus on edistää jääurheilun harrastamista Nokialla.

Nokian jäähallin verkkosivut

Nokian Vesi Oy

Nokian Vesi Oy huolehtii Nokian kaupungin alueella talousveden tuottamisesta ja jakelusta, jätevesien käsittelystä sekä huleveden viemäröinnistä.

Yhtiöllä on oma pohjavedenottamo Maatialanharjulla, minkä lisäksi talousveden hankinnassa tehdään yhteistyötä Hämeenkyrön kunnan ja Tampereen kaupungin kanssa. Nokian Vesi Oy:n nykyiset jätevedenpuhdistamot sijaitsevat Kullaanvuoressa sekä Siurossa.

Nokian Vesi Oy:n verkkosivut

Nokian Vuokrakodit Oy

Nokian Vuokrakodit Oy:n toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita, ostaa ja vuokrata alueita rakennuksia ja huoneistoja, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa isännöinti ja kiinteistöhuoltopalveluita.

Yhtiö on yleishyödyllinen ja siten voittoa tavoittelematon ja yhtiö toimii omakustannusperiaatteella.

Yhtiö tarjoaa vuokra-asuntoja nokialaisille ja Nokialle muuttaville sosiaalisin perustein valittaville asunnonhakijoille. Asukasvalinnoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia asukasvalintaohjeita kuten esim. tulo- ja varallisuusrajoja.

Nokian Vuokrakodit Oy:n verkkosivut

Verte Oy

Verte Oy:n tehtävänä on ECO3 -bio- ja kiertotalousalueen kokonaisvaltainen kehittäminen yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa. Kehittämistehtäviin kuuluvat bio- ja kiertotalouteen liittyvien konseptien ja uusien liiketoimintamallien kehittäminen ja laadinta, uusien yritysten ja investointien houkuttelu ja juurruttaminen alueelle, kansainvälistymiseen liittyvät toimenpiteet ja tutkimusyhteistyön kehittäminen yritysten ja tutkimuslaitosten välillä.

Verte Oy:n verkkosivut

ECO3-yritysalueen verkkosivut