Tytäryhtiöt

Nokian Jäähalli Oy

Nokian Jäähalli Oy:n toimialana on jäähallikiinteistöjen ja niihin välittömästi liittyvien tilojen hallinta, omistaminen ja vuokraaminen. Erityisesti yhtiön tehtävänä on jäähallien jääajan vuokraaminen. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu, vaan yleishyödyllinen toiminta. Yhtiö ei jaa voittoa omistajilleen. Yhtiön pääasiallinen tarkoitus on edistää jääurheilun harrastamista Nokialla.

Yhtiö perustettiin lokakuussa 2015 neljän jääurheiluseuran toimesta. Nokian kaupunki liittyi omistajaksi 1.3.2016 luovuttamalla omistamansa jäähallirakennuksen (valmistunut 1996) apporttina liikkeenluovutuksessa. Samalla siirtyi kaksi työntekijää yhtiön palvelukseen kaupungilta.

Nokian jäähallin verkkosivut

Nokian Vesi Oy

Nokian Vesi Oy huolehtii Nokian kaupungin alueella talousveden tuottamisesta ja jakelusta, jätevesien käsittelystä sekä huleveden viemäröinnistä.

Yhtiöllä on oma pohjavedenottamo Maatialanharjulla, minkä lisäksi talousveden hankinnassa tehdään yhteistyötä Hämeenkyrön kunnan ja Tampereen kaupungin kanssa. Nokian Vesi Oy:n nykyiset jätevedenpuhdistamot sijaitsevat Kullaanvuoressa sekä Siurossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli noin 8,4 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä tilikaudella keskimäärin 34. Yhtiön vesi‐ ja viemärijohtoverkkoon liittyneiden asukkaiden määrä on hieman alle 30 000.

Nokian Vesi Oy:n verkkosivut

Nokian Vuokrakodit Oy

Nokian Vuokrakodit Oy:n toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita, ostaa ja vuokrata alueita rakennuksia ja huoneistoja, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa isännöinti ja kiinteistöhuoltopalveluita.

Yhtiö on yleishyödyllinen ja siten voittoa tavoittelematon, lukuun ottamatta aravalain mahdollistamaa omien varojen koron maksamista yhtiön omistajalle, jota ei tällä hetkellä toteuteta. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella.

Yhtiö on perustettu v. 1963. Yhtiön osakkaisiin on alun perin kuulunut Nokian kaupungin ja eräiden paikkakunnalla toimivien yritysten lisäksi mm. Vuokralaisten Keskusliitto. Nykyisin yhtiö on 100 %:sti Nokian kaupungin omistama.

Yhtiö tarjoaa vuokra-asuntoja nokialaisille ja Nokialle muuttaville sosiaalisin perustein valittaville asunnonhakijoille. Asukasvalinnoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia asukasvalintaohjeita kuten esim. tulo- ja varallisuusrajoja. Yhtiön asukasvalintoja valvoo Asumisen Rahoittamis- ja Kehittämiskeskuksen valtuuttamana Nokian kaupunki.

Nokian Vuokrakodit Oy:n verkkosivut

Verte Oy

Verte Oy:n tehtävänä on ECO3 -bio- ja kiertotalousalueen kokonaisvaltainen kehittäminen yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa. Kehittämistehtäviin kuuluvat bio- ja kiertotalouteen liittyvien konseptien ja uusien liiketoimintamallien kehittäminen ja laadinta, uusien yritysten ja investointien houkuttelu ja juurruttaminen alueelle, kansainvälistymiseen liittyvät toimenpiteet ja tutkimusyhteistyön kehittäminen yritysten ja tutkimuslaitosten välillä.

Verte Oy:n verkkosivut

ECO3-yritysalueen verkkosivut