Periodit ja opintojaksot

Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin, joissa on oma lukujärjestys (eli Wilmassa näkyvä työjärjestys, ks. tuntikaavio). Periodin pituus on noin seitsemän viikkoa ja se päättyy koeviikkoon. Jokainen periodi (1–5) on lisäksi jaettu kahtia, osiin A ja B.

Jokainen oppiaine on jaettu opintojaksoihin, joiden määrä vaihtelee aineittain. Yksi opintojakso kestää yleensä yhden periodin verran (jolloin laajuus on 2 opintopistettä). Opintojaksot ovat pakollisia, syventäviä (valtakunnallisia) tai soveltavia (koulukohtaisia).

  • LOPS 2021: Saadakseen päättötodistuksen opiskelijan on lukion aikana suoritettava vähintään 150 opintopistettä, joista 94–102 on pakollisia ja vähintään 20 valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Soveltavia opintoja voi valita kiinnostuksen mukaan. Jos opiskelija noudattaa kolmen vuoden opiskeluohjelmaa, on ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna suoritettava keskimäärin 56–64 opintopistettä ja kolmannen vuoden aikana 36–40 opintopistettä.
  • LOPS 2016: Saadakseen päättötodistuksen opiskelijan on lukion aikana suoritettava vähintään 75 kurssia, joista 47–51 pakollisia ja 10 syventäviä. Soveltavia kursseja voi valita kiinnostuksen mukaan. Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa vaatii ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena 28–32 kurssia ja kolmantena 18–20 kurssia. Katso kurssien kuvaukset.

 

Uudet termit (LOPS 2021)

Periodi = vanha jakso. Lukuvuosi jakautuu viiteen periodiin.

Opintojakso = vanha kurssi

Moduuli = opintojakso koostuu yhdestä tai useammasta moduulista

Opintopiste = opintojakson ja moduulin laajuus määritetaan opintopisteinä. Laajuus voi vaihdella. Lukio-opinnoissa pitää opiskella yhteensä tietty määrä opintopisteitä (vrt. ennen tavoitteena oli tietty määrä kursseja).