Koululääkäri

Lukion lääkärinä toimii Elena Alanko.

Hän on lukiolla kahtena torstaina kuussa, aamupäivällä. Ajanvaraus vastaanotolle tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Opiskelijaterveyshuollon lääkäri tarkastaa 2. vuosiluokan opiskelijat ja tekee kutsuntaterveystarkastuksia.

 

Sairausasiat hoidetaan pääsääntöisesti yleisen terveyshuollon omalääkärillä.