Koululääkäri

Lukion lääkärinä toimii Maria Kataja.

Hän on lukiolla keskiviikkoisin. Ajanvaraus vastaanotolle tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Opiskelijaterveyshuollon lääkäri tarkastaa 2. vuosiluokan opiskelijat ja tekee kutsuntaterveystarkastuksia.

 

Sairausasiat hoidetaan pääsääntöisesti yleisen terveyshuollon omalääkärillä.

 

 

Päivitetty 3.8.2023