Koululääkäri

Lukion lääkärinä toimii Elena Alanko.

Hän on lukiolla kuukauden 2. ja 4. viikon keskiviikkoina aamupäivisin. Ajanvaraus vastaanotolle tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Opiskelijaterveyshuollon lääkäri tarkastaa 2. vuosiluokan opiskelijat ja tekee kutsuntaterveystarkastuksia.

 

Sairausasiat hoidetaan pääsääntöisesti yleisen terveyshuollon omalääkärillä.