Palvelualueet

Nokian kaupungissa toimii neljä palvelualuetta, jotka jakaantuvat edelleen tulosalueisiin.

Sivistyspalvelut

Sivistyspalveluiden tehtävänä on tuottaa monipuolisia sivistyspalveluita kaiken ikäisille kuntalaisille. Sivistyspalveluihin kuuluu kolme tulosaluetta:

Sivistyspalveluissa edistetään laaja-alaista hyvinvointia, sivistystä sekä koko kaupungin elinvoimaisuutta.

Perusturvapalvelut

Perusturvapalveluiden tehtävänä on tuottaa omana tai ostopalveluina kaupungin asukkaiden tarpeiden mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toimintaa ohjaavien lakien määrittämällä tasolla. Palveluita toteutetaan  asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti ja kokonaistaloudellisesti niin, että asiakkaan kuuleminen ja laadultaan hyvä palvelu toteutuu kaikissa tilanteissa.

Perusturvapalveluihin kuuluu neljä tulosaluetta:

Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalveluiden tehtävänä on vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä. Tavoitteena on saada Nokialle uusia yrityksiä sekä mahdollistaa nykyisille yrityksille hyvät toimintaedellytykset. Palvelualueen tehtävänä on myös laadukkaan asuinympäristön ja yritysalueiden rakentaminen ja ylläpito.

Lisäksi palvelualue hoitaa kokonaisvaltaisesti maapolitiikkaa. Tehtäviin kuuluvat myös rakennusvalvonnan ja -lupapalvelun sekä ympäristösuojelun tehtävät.

Kaupunkikehityspalveluihin kuuluu neljä tulosaluetta:

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut tarjoavat kaupunkiorganisaatiolle palveluja, jotka tukevat ja luovat toimintaedellytyksiä palvelujen tuottamiseksi nokialaisille. Lisäksi palvelualue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä.

Konsernipalveluihin kuuluu kolme tulosaluetta:

Demokratian vastuualue

Demokratian vastuualue sisältää luottamustoimihallinnon: kaupunginhallitus, valtuusto, lautakunnat ja jaostot.