Palvelualueet

Nokian kaupungissa toimii kolme palvelualuetta, jotka jakaantuvat edelleen tulosalueisiin. Lisäksi organisaatiossa on erikseen Demokratian vastuualue.

Sivistyspalvelut

Sivistyspalveluiden tehtävänä on tuottaa monipuolisia sivistyspalveluita kaiken ikäisille kuntalaisille. Sivistyspalveluihin kuuluu kolme tulosaluetta:

Sivistyspalveluissa edistetään laaja-alaista hyvinvointia, sivistystä sekä koko kaupungin elinvoimaisuutta.

Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalveluiden tehtävänä on vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä. Tavoitteena on saada Nokialle uusia yrityksiä sekä mahdollistaa nykyisille yrityksille hyvät toimintaedellytykset. Palvelualueen tehtävänä on myös laadukkaan asuinympäristön ja yritysalueiden rakentaminen ja ylläpito.

Lisäksi palvelualue hoitaa kokonaisvaltaisesti maapolitiikkaa. Tehtäviin kuuluvat myös rakennusvalvonnan ja -lupapalvelun sekä ympäristösuojelun tehtävät.

Kaupunkikehityspalveluihin kuuluu neljä tulosaluetta:

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut tarjoavat kaupunkiorganisaatiolle palveluja, jotka tukevat ja luovat toimintaedellytyksiä palvelujen tuottamiseksi nokialaisille. Lisäksi palvelualue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä.

Konsernipalveluihin kuuluu kolme tulosaluetta:

Demokratian vastuualue

Demokratian vastuualue sisältää luottamustoimihallinnon: kaupunginhallitus, valtuusto, lautakunnat ja jaostot.