Lasten ja nuorten toiminta-avustus

Vapaa-aikajaosto on päättänyt kokouksessaan 19.1.2022, § 6, poikkeuksellisesta toiminta-avustusten hausta vuodelle 2022. Toiminta-avustusten hakuaika vuonna 2022 on 1.3.-28.3.2022 klo 15:00

Nokian kaupunki myöntää hakemuksesta toiminta-avustuksia ja projektitukea.

Lasten ja nuorten järjestöjen ja ryhmien toiminta-avustuksia myönnetään Nokialla tapahtuvaan toimintaan järjestöille ja vapaille ryhmille, jotka järjestävät lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Kansalaistoiminnan toiminta-avustuksia myönnetään Nokialla tapahtuvaan toimintaan järjestöille, joiden toiminta edistää hyvinvointia ja terveitä elämäntapoja. Erityisesti painotetaan lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa.

Projektitukea kulttuuri-, liikunta- ja nuorisohankkeisiin voi hakea ympäri vuoden.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Toiminta-avustusta hakevan yhdistyksen tulee olla rekisteröity Nokialle tai kyettävä osoittamaan, että toimintaa toteutetaan Nokialla.

Toimi näin

Toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain keväällä erikseen tarkemmin ilmoitettuna ajankohtana. Ennen avustushakemuksen täyttämistä hakijan tulee tutustua huolellisesti avustusohjeeseen, haettavaan avustukseen liittyvään hakulomakkeeseen ja pistetaulukkoon.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Vapaa-aikajaoston alaiset avustukset vuonna 2022

Vapaa-aikajaosto on päättänyt, että vuodelle 2022 ei järjestetä uutta toiminta-avustusten hakua, vaan avustukset jaetaan vuoden 2020 hakemuksien ja vuoden 2021 rahajakojen perusteella.
Hakijan tulee kuitenkin 1) varmistaa onko toimija ja toiminta vielä olemassa, 2) haetaanko avustusta ylipäätään vuonna 2022, 3) kuvailla ja osoittaa vuoden 2021 toiminnan toteutumista toimintakertomuksella ja viimeisimmällä valmistuneella tilinpäätöksellä sekä 4) esittää suunnitelma toiminnan jatkumiseksi päivittämällä tai laatimalla toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Yhdistykset, jotka eivät ole hakeneet toiminta-avustusta v. 2020, voivat hakea toiminta-avustuksen sijaan projektitukea (yhdistyksen on pitänyt olla toiminnassa yksi kokonainen kalenterivuosi).Tällöin projektituen liitteisiin pitää ilmoittaa toimintakertomus 2021, tase, tuloslaskelma, toiminnantarkastuskertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

Hakemuslomakkeet aukeavat kategorioittain vasemmassa reunassa näkyviin kategorioihin.

Pakolliset liitteet toivotaan liitettäväksi E-lomakkeeseen, toiminta-kertomus 2021, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022, mutta viimeisimmät valmistuneet tilinpäätöstiedot (tase, tuloslaskelma, toiminnantarkastukertomus) voidaan toimittaa vapaa-aikapalveluiden toimistoon myöhemmin sähköpostin liitteenä pdf-muodossa osoitteeseen vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi tai paperisena Vapaa-aikapalveluiden toimistoon, kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Välikatu 11, 37100 Nokia, kuitenkin viimeistään 8.4.2022 klo 15:00 mennessä.

Huomioi E-lomaketta täyttäessäsi, että liitteet kannattaa lisätä  vasta kun olet lähettämässä lomakkeen, välitallennus ei säilytä isoja liitteitä.

Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan evätä toiminta-avustus kokonaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli kaupungilla on laskusaatavia avustusta hakevalta yhdistykseltä tai seuralta, kuitataan saatavat ennen toiminta-avustuksen maksamista.

 

 

Pahoittelut. Tämä lomake ei ole enää saatavilla.