Lasten ja nuorten toiminta-avustus

Vapaa-aikajaosto on päättänyt kokouksessaan 20.1.2021, § 9, poikkeuksellisesta toiminta-avustusten hausta vuodelle 2021. Avustukset jaetaan vuoden 2020 hakemuksien perusteella. Toiminta-avustusten hakuaika vuonna 2021 on 1.3.-26.3.2021 klo 15:00.

Edelliseen viitaten vapaa-aikapalvelut on päättänyt, että vuodelle 2021 ei järjestetä uutta toiminta-avustusten hakua, vaan avustukset jaetaan vuoden 2020 hakemuksien ja rahajakojen perusteella. Hakijan tulee kuitenkin 1) varmistaa onko toimija ja toiminta vielä olemassa, 2) haetaanko avustusta ylipäätään vuonna 2021, 3) kuvailla ja osoittaa vuoden 2020 toiminnan toteutumista toimintakertomuksella ja viimeisimmällä valmistuneella tilinpäätöksellä sekä 4) esittää suunnitelma toiminnan jatkumiseksi päivittämällä tai laatimalla toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Tälle sivustolle aukeaa erillinen sähköinen hakulomake 1.3.2021 vuoden 2021 toiminta-avustuksen hakua varten.

Nokian kaupunki myöntää hakemuksesta toiminta-avustuksia ja projektitukea.

Lasten ja nuorten järjestöjen ja ryhmien toiminta-avustuksia myönnetään Nokialla tapahtuvaan toimintaan järjestöille ja vapaille ryhmille, jotka järjestävät lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Kansalaistoiminnan toiminta-avustuksia myönnetään Nokialla tapahtuvaan toimintaan järjestöille, joiden toiminta edistää hyvinvointia ja terveitä elämäntapoja. Erityisesti painotetaan lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa.

Projektitukea kulttuuri-, liikunta- ja nuorisohankkeisiin voi hakea ympäri vuoden.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Toiminta-avustusta hakevan yhdistyksen tulee olla rekisteröity Nokialle tai kyettävä osoittamaan, että toimintaa toteutetaan Nokialla.

Toimi näin

Toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain keväällä erikseen tarkemmin ilmoitettuna ajankohtana. Ennen avustushakemuksen täyttämistä hakijan tulee tutustua huolellisesti avustusohjeeseen, haettavaan avustukseen liittyvään hakulomakkeeseen ja pistetaulukkoon.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Toiminta-avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan evätä toiminta-avustus kokonaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli kaupungilla on laskusaatavia avustusta hakevalta yhdistykseltä tai seuralta, kuitataan saatavat ennen toiminta-avustuksen maksamista.

Liitteet voi lähettää vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi tai tuoda vapaa-aikapalveluiden asiakaspalveluun kirjasto- ja kuttuuritalo Virtaan, vapaa-aikapalveluiden postilaatikkoon Välikadun puolelle.

 

Vapaa-aikapalveluiden toiminta-avustuksen 2021 täydennyslomake

Toiminta-avustusten jako v. 2021 toteutetaan vuoden 2020 haun perusteella. Vapaa-aikajaoston päätös 20.1.21, §9. Alla oleva lomake pitää täyttää, mikäli yhdistys osallistuu v. 2021 toiminta-avustusten hakuun.
 • Yhdistyksenne virallinen nimi
 • Mikäli yhdistyksenne on saanut toiminta-avustusta v. 2020, voitte hakea toiminta-avustusta v. 2021 tällä lomakkeella. Valitse oikea vaihtoehto valikosta, kyllä tai ei
 • Valitse oikea vaihtoehto valikosta
 • Yhdistysten mukana olo toiminta-avustusten 2021 hakuprosessissa edellyttää alla olevian pakollisten liitteiden liittämistä hakemukseen. Yhdistyksen tulee osoittaa: - vuoden 2020 toiminnan toteutumista toimintakertomuksella ja viimeisimmällä valmistuneella tilinpäätöksellä -esittää suunnitelma toiminnan jatkumisesta päivittämällä tai laatimalla toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 Kaupungilla tulee tarvittaessa olla oikeus järjestää avustustasaaneen yhteisön hallinnon ja tilien tarkastaminen. Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan seuralta evätä perusavustus kokonaisuudessaan. Tällä lomakkeella hakijayhteisö sitoutuu palauttamaan maksetut avustukset, mikäli päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut pakolliset liitteet (toimintakertomus, tase, tuloslaskelma ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020 tai viimeisiimät valmistuneet) tulee liittää tähän hakemukseen tai lähettää 8.4.2021 klo 15.00 mennessä vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi tai tuoda vapaa-aikapalveluiden postilaatikkoon , Kirjasto-ja kulttuuritalo Virta käyntiosoite Välikatu 11. Myöhässä ja puutteellisin tiedoin jätettyjä hakemuksia ei huomioida.
 • Sallitut tiedostomuodot: jpg, pdf, gif, png, word.
  Toimintakertomus toimitetaan luonnoksena, jos ei vielä hyväksytty vuosikokouksessa. Jos asiakirjoihin tulee muutoksia, toimitetaan hyväksytty versio heti vuosikokouksen jälkeen.
 • Sallitut tiedostomuodot: jpg, pdf, gif, png, word.
  Toimintasuunnitelma toimitetaan luonnoksena, jos ei vielä hyväksytty vuosikokouksessa. Jos asiakirjoihin tulee muutoksia, toimitetaan hyväksytty versio heti vuosikokouksen jälkeen.
 • Sallitut tiedostomuodot: jpg, pdf, gif, png, doc, doxc.
  Talousarvio toimitetaan luonnoksena, jos ei vielä hyväksytty vuosikokouksessa. Jos asiakirjoihin tulee muutoksia, toimitetaan hyväksytty versio heti vuosikokouksen jälkeen.
 • Sallitut tiedostomuodot: jpg, pdf, gif, png, word.
  Viimeisin toimielimen tai vastuuhenkilöiden allekirjoittama tilinpäätös (vuosi 2019 tai vastaava tilikausi), allekirjoitetun tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen - tilin-/toiminnantarkastajien lausunnon (sama kausi kuin tilinpäätös)
 • Mikäli olette saaneet muuta avustusta ( kyllä) vastatkaa myös seuraavaan kohtaan.
 • Miten selvisitte koronavuodesta ja mitä uusia toimintatapoja korona-aika toi teidän toiminnallenne? Kirjoittakaa vapaasti.
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.