Lasten ja nuorten toiminta-avustus

Nokian kaupunki myöntää hakemuksesta toiminta-avustuksia ja projektitukea. Lasten ja nuorten järjestöjen ja ryhmien toiminta-avustuksia myönnetään Nokialla tapahtuvaan toimintaan järjestöille ja vapaille ryhmille, jotka järjestävät lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Kansalaistoiminnan toiminta-avustuksia myönnetään Nokialla tapahtuvaan toimintaan järjestöille, joiden toiminta edistää hyvinvointia ja terveitä elämäntapoja. Erityisesti painotetaan lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa. Toiminta-avustusta hakevan yhdistyksen tulee olla rekisteröity Nokialle tai kyettävä osoittamaan, että toimintaa toteutetaan Nokialla. Projektitukea kulttuuri-, liikunta- ja nuorisohankkeisiin voi hakea ympäri vuoden.

Toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain keväällä. Ennen avustushakemuksen täyttämistä hakijan tulee tutustua huolellisesti avustusohjeeseen, haettavaan avustukseen liittyvään hakulomakkeeseen ja pistetaulukkoon. Projektitukea kulttuuri-, liikunta- ja nuorisohankkeisiin voi hakea ympäri vuoden.

Toiminta-avustusten hakuaika vuonna 2018 on 1.3.-29.3.2018 klo 15:00.

Hakuohjeet ja sähköiset lomakkeet näkyvillä 1.3.2018.

Seura- ja yhdistystoimintatietoja koskevat liitteet, joiden perusteella avustus määräytyy, tulee toimittaa 29.3.2018 klo 15:00. Muut pakolliset liitteet ( toimintakertomus, tase, tuloslaskelma ja toiminnantarkastuskertomus v. 2017) voidaan toimittaa vapaa-aikapalveluiden toimistoon myöhemmin, kuitenkin viimeistään 13.4.2018 mennessä.

Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan evätä toiminta-avustus kokonaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli kaupungilla on laskusaatavia avustusta hakevalta yhdistykseltä tai seuralta, kuitataan saatavat ennen toiminta-avustuksen maksamista.

Liitteet voi lähettää vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi tai tuoda vapaa-aikapalveluiden asiakaspalveluun Nokian Kerholaan 2. kerros.